PACE: Rättssäkerheten hotas i Polen

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: msz.gov.pl

Europarådets parlamentariska församling, PACE, antog på torsdagen en resolution som uppmanar Polen och fyra andra länder (Bulgarien, Moldavien, Rumänien och Turkiet) att fullt ut genomföra rättsstatsprincipen.

Polen bör avstå från de nya lagar som hotar domstolarnas oberoende genom att politiker – justitieministern/riksåklagaren – har full kontroll över vilka som utses till ledamöter i nationella domstolsrådet och Högsta domstolen, skriver Pace.

Resolutionen är till för att stigmatisera och angripa Polen, säger utrikesminister Witold Waszczykowski till Polskie Radio. Vi vill påminna världen och våra allierade i Europa om att domstolarna är ett av de få områden som inte reformerats de senaste 25 åren. Kravet på reformer kommer från medborgarna, som i parlamentsvalet har gett oss ett starkt mandat att förändra domstolsväsendet.

I och med reformen importerar vi lösningar som redan finns i demokratiska länder, säger utrikesministern. Det som är bra för andra EU-länder borde också vara bra för och bli accepterat i Polen. Det är otillbörligt när en extern institution blandar sig i denna fråga, i synnerhet som de här reglerna inte omfattas av EUs regler, som EU-kommissionen hävdar, säger Waszczykowski.

Det här är ytterligare en attack mot Polen, som håller på att bli en ledande makt i regionen, säger Ryszard Czarnecki, ledamot i EU-parlamentet för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Polen angrips av västländerna eftersom vi är en av de snabbast växande ekonomierna i Europa och på väg att bli ledande i den nya Unionen.

Europarådet bildades 1949 och är en europeisk sammanslutning av 47 stater. Syftet med rådet är att skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa.

28 av medlemsländerna är också medlemmar i EU. (Polskie Radio och Europaportalen 12 okt 17)