Arbetslösheten för kvinnor sjunker med 500+

Allt fler barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Arbetslösheten för kvinnor i Polen är rekordlåg – och lägre än arbetslösheten för män. Det skriver affärstidningen Puls Biznesu. Hittills har kvinnorna normalt haft högre arbetslöshet än männen ända sedan 1997, då EUs statistikbyrå började dela upp arbetslöshetssiffrorna efter kön. Men i maj sjönk siffrorna för kvinnors arbetslöshet i Polen med 5 % och anledningen är dels är en ökad sysselsättning bland kvinnor och dels att det föds allt fler barn i landet sedan det nya barnbidraget 500+ infördes. Födelsetalen i Polen ökade i juni med 7 % jämfört med samma månad förra året.

Flerbarnsbidraget började betalas ut i april 2016, i första hand till flerbarnsfamiljer som får 500 złoty per barn och månad från och med det andra barnet. Också personer med låg inkomst kan ansöka om bidraget, som idag betalas ut till 4 miljoner barn. Det är en bra inkomstförstärkning i många familjer, och antalet personer som lever under fattigdomsgränsen har halverats. (Polskie Radio och wB 12 okt 17)