Venedigkommissionen granskar domstolsreformerna

Utrikesminister Witold Waszczykowski och president Andrzej Duda. Montage: wB.

Venedigkommissionen besöker i veckan Warszawa för att studera de nya domstolslagarna som ger justitieministern rätten att tillsätta, avsätta och pensionera ledamöterna i Högsta domstolen och Nationella domstolsrådet.

I december kommer kommissionen med en rapport som avslutas med rekommendationer – precis som för två år sedan när lagen om Konstitutionsdomstolen ändrades. Även förändringarna i åklagarväsendet ska bedömas i en rapport. Denna nya granskning emotses med behärskad glädje av regeringen.

Polen kommer inte att acceptera någon inblandning utifrån vad gäller domstolsreformerna, säger utrikesminister Witold Waszczykowski. Den process som vi nu genomför, nämligen demokratiseringen av det polska rättsväsendet, är en intern fråga för polackerna. Det är inte så att vi avvecklar maktdelningen eller överger principen om rättsväsendets oberoende.

I juli hotade EU-kommissionen att utlösa en formell varning om Polen avskedar eller tvingar ledamöter i Högsta domstolen att gå i pension.

Venedigkommissionen, som är Europarådets rådgivande organ i grundlagsfrågor, ska under sitt besök träffa politiker, domare och människorättsorganisationer för att kunna bilda sig en uppfattning om de nya lagarna.

Vid ett besök i Helsingfors på tisdagen passade president Andrzej Duda på att försvara den polska demokratin. När han av finska medier tillfrågades om varför Polen har så mycket problem med att följa de europeiska värderingarna svarade han med motfrågor:

Varför har EU så svårt att erkänna det faktum att den regering och den president som valdes i demokratiska val i Polen år 2015 nu genomför reformer? undrade presidenten. Polens regering och president håller nu de vallöften som de gav sina väljare, och om det inte är demokrati att infria sina löften som man ger under sin valkampanj – så vad är det då?

Han upprepade den officiella linjen att domstolsreformerna är en inre angelägenhet och hoppades att övriga medlemsländer ska ställas inför samma granskning som Polen.

Polen är ett demokratiskt land, vi respekterar såväl de medborgerliga rättigheterna som yttrandefrihet och mediefrihet, sade Duda. (Polskie Radio och YLE 24 okt 17)