Polen ligger illa till i mätning av vårdkvalitet

Skärmdump från oko.press.

I Polen hungerstrejkar sedan flera veckor unga läkare som under de sex år som de utbildar sig till specialister får en mycket låg lön (2200 złoty i månaden – 5500 svenska kronor). De kräver höjda anslag till sjukvården, reglerad arbetstid samt höjda löner.

I anslutning till strejken publicerar den oberoende journalistsajten oko.press den senaste rapporten från EHCI (Euro Health Consumer Index) som undersökt hälsokvaliteten i 35 europeiska länder. Det visar sig att Polen hamnar på plats nr 31, tre steg bättre än förra mätningen. Efter Polen kommer Montenegro. Bulgarien, Albanien och sist Rumänien. Tjeckien, som Polen oftast jämför sig med, hamnar på plats nr 12.

EHCI undersöker hälsosystemets kvalitet i de olika länderna – alltså hur sjukvårdsanslagen användes, inte hur stora de är.

Nederländerna toppar listan, bäst i Centraleuropa är Tjeckien med bara sju (av 1000) poäng mindre än Sverige, som ligger på 11 plats.

Generellt växer kvaliteten på vården i Europa, elva länder kommer över 800 av 1000 möjliga poäng. Polen får 564 poäng, och Rumänien 497.

Undersökningen görs sedan 2005 på uppdrag av en fransk konsumentorganisation. Man mäter patientens tillgång till information, kötiden inför besök, behandling och operation, effektivitet (mätt i form av patientdödlighet), förebyggande vård och tillgång till läkemedel.

När det gäller köerna delar Polen plats nr 35 med Storbritannien, Irland, och Sverige. Värst är det för patienter med misstänkt cancer och för dem som söker laglig abort. Även när det gäller njurtransplantationer, kejsarsnitt, geriatrisk vård, tillgång till läkemedel och till dialys utanför sjukhusen ligger polska patienter illa till.

Läkartätheten – 2,2 läkare per 1000 invånare – är näst lägst i Europa, men polska läkare är mycket effektiva på att förebygga dödsfall hos nyfödda, patienter med hjärtsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen.

Polackernas hälsosamma vanor med mycket fysisk aktivitet besparar många en för tidig död, och den förebyggande vården är på samma nivå som i Danmark, Frankrike och Irland. Polsk vård är snabb med spädbarnsvaccineringar och vaccin mot livmodercancer. Patienter med onormalt högt blodtryck utgör här en fläck i protokollet.

I en särskild studie har EHCI studerat sjukvårdsanslagen och effektiviteten och jämfört med konsumentprisindex, och Polen kommer på plats nr 30 (Sverige på plats nr 25). Slutsatsen blir att man får vad man betalar för och att det är nödvändigt att satsa en större del av budgeten på vården. (oko.press 28 okt 17)

Läs också Unga läkare hungerstrejkar >>