Snittlönen i Polen ökar

Lönerna ökar i Polen. Foto: wikipedia.

Den genomsnittliga bruttolönen i företag med mer är 9 anställda uppgår idag till 4454 złoty (runt 11 200 svenska kronor). Det innebär en ökning med 4,4 % jämfört med oktober förra året, vilket framgår av färsk statistik från GUS (Statistiska centralbyrån). (Polskie Radio 17 nov 17)