Arbetslösheten sjunker igen

Arbetslösheten i Polen sjönk även i oktober och ligger nu på historiskt låga 6 %, visar månadsstatistik från GUS (Statistiska centralbyrån).

Det är 0,2 % lägre än i september och hela 2,2 % lägre än i oktober förra året.

Tidigare i månaden sade arbetsminister Elżbieta Rafalska att Polen nu har 1,07 miljoner arbetslösa och att hon hoppas att den siffran ska ligga under en miljon vid årsskiftet.

Orsakerna till den sjunkande arbetslösheten är bland annat den sänkta pensionsåldern. I princip alla som efter pensionsreformen har rätt att gå i pension – kvinnor vid 60 års ålder och män vid 65 – också gjorde det, trots regeringens förhoppning om att många skulle fortsätta jobba lite till.

Det generösa flerbarnsbidraget har gett miljoner barnfamiljer bättre ekonomi, vilket påverkar handeln och tillverkningsindustrin. (Polskie Radio och wB 24 nov 17)