EU drar Polen, Ungern och Tjeckien inför rätta för flyktingmotstånd

Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande.
Foto: wikipedia.

Ungern, Polen och Tjeckien har inte visat några tecken på att vilja respektera de rättsliga åtagandena i det program för omfördelning av flyktingar i Italien och Grekland som EU antog 2015. Därför blir vi nu tvungna att dra de tre länderna inför EU-domstolen. Det sade Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen, på en presskonferens i Bryssel på torsdagen.

Programmet för omfördelning av flyktingar gällde 120 000 personer och en mycket stor majoritet av medlemsländerna röstade ja till förslaget.

Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien röstade emot, Finland lade ner sin röst. Övriga 23 medlemsländer röstade för.

Ungern och Slovakien drog ärendet inför EU-domstolen men förlorade. Polen åtog sig om än motvilligt att ta 5082 flyktingar, men efter maktskiftet hösten 2015 förklarade den nya regeringen att man inte avsåg att fullfölja det åtagandet.

Premiärminister Beata Szydło säger att Polen i stället satsar på humanitärt bistånd till krigsoffren i Syrien och samarbete med hjälporganisationer. Som skäl har bland annat anförts att flyktingarna ändå inte vill komma till Polen – de få som har kommit har ganska snabbt gett sig västerut.

I juni inledde EU sitt s.k. överträdelseförfarande mot de tre länderna för att de gjort för lite för att ta emot flyktingar.

Svaren från regeringarna är otillräckliga, slår EU-kommissionen nu fast och drar dem alltså inför EU-domstolen. Om de fälls riskerar de dryga böter, men rättegången kan ta flera år. (Sveriges Radio, Polskie Radio och Europaportalen 7 dec 17)