Domare förklarar justitieministern krig

Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska.
Foto: RMF FM.

Bataljen om det polska domstolsväsendet är inne i sitt slutskede. Men motståndet mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ”reformer” minskar inte.

När Konstitutionsdomstolens (KD) nya ordförande Julia Przyłębska på måndagen lade fram domstolens verksamhetsberättelse för 2016, gick sju av domstolens ledamöter offentligt ut och tog avstånd från den. Sex av dem tillhör det gamla gardet, och den sjunde är en av dem som PiS på grunder som KD och dess dåvarande ordförande Andrzej Rzepliński förklarat grundlagsstridiga, tillsatt efter regeringsskiftet hösten 2015.

Vid presentationen av årsrapporten gick Przyłębska till angrepp mot sin företrädare Rzepliński och anklagade honom för att godtyckligt ha beslutat att de nya, av parlamentet nyutnämnda ledamöterna, inte fick delta i domstolens arbete. Själv lät hon sedan hon blivit ordförande de PiS-tillsatta ledamöterna att delta i domslutsprocessen och i gengäld hjälpte de henne till ordförandeposten.

Regeringspartiet och president Andrzej Duda tycks tro att läget nu har stabiliserats och att Konstitutionsdomstolen som Duda sa ” återgått till sitt normala arbete”. Men domstolen gjordes formellt om för att effektiviteten behövde höjas – och av rapporten att döma har antalet domslut nästan halverats under Julia Przyłębskas ordförandeskap. I rapporten medges det också att tre domslut inte publicerats eftersom regeringen inte accepterar dem.

Majoriteten av KD:s domare har godkänt rapporten. Men sju av dem (alltså nästan hälften) instämmer inte i dess innehåll. I ett uttalande påpekar de att av de åtta som röstade för innehållet i rapporten var det bara två som under 2016 deltog i Konstitutionsdomstolens arbete – de övriga var inte ens utnämnda, vilket inte har hindrat dem från att underteckna verksamhetsberättelsen.

De sju domarna ifrågasätter huvudsakligen tre saker: attityden till det dubblerade antalet ledamöter, regeringens vägran att publicera KDs domslut samt det lagliga i att utnämna Przyłębska till KD:s ordförande. De menar att dessa ärenden inte har framställts i rapporten på ett sanningsenligt sätt.

Ute i landet talas det om att många domare tänker förklara justitieminister Zbigniew Ziobro krig och inte finna sig i politiseringen av rättsväsendet eller de personangrepp och utrensningar som genomförts av Ziobros förtrogna.

Det pågår gatudemonstrationer i flera städer mot den demontering av demokratiska rättssystemet som nu sker.

Vi ska kämpa till slutet, säger de.

Dorota Tubielewicz Mattsson