Putin: Smolenskplanet återlämnas om utredningen läggs ner

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Ryssland kan tänka sig att överlämna flygplansvraket efter olyckan vid Smolensk 2010 då 96 personer ur den politiska och militära maktapparaten omkom, brand dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński. Villkoret är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stänger ner den återupptagna Smolenskutredningen, uppger polska medier

Tidigare i veckan har den nye premiärministern Mateusz Morawiecki talat om vikten av att katastrofen där presidentparet och en rad höga tjänstemän omkom, klarläggs.

Den kompromisslösa sanningen om flygolyckan måste slås fast, sade Morawiecki.

Rysslands president Vladimir Putin uttalade sig häromdagen på begäran av en polsk journalist om flygolyckan vid Smolensk, och sade då att det är dags för polackerna att växa upp och lägga detta bakom sig.

Planet sprängdes inte i luften, sade han. Olyckan har genomgått en noggrann utredning, både det som hände i planet och själva vraket.

Putin förklarade sig vara rätt trött på påståenden från Warszawa om att kraschen var resultatet av en rysk konspiration.

Fler insinuationer från Polen kan komma att försämra de rysk-polska relationerna ytterligare, och det vore inte bra för Polen, sade den ryske presidenten.

Biträdande utrikesminister Bartosz Cichocki gav på torsdagen den polska regeringens syn på saken:

Moskvas brist på gensvar när vi begärt juridisk hjälp, undanhållandet av viktiga vittnen som var en del av det som skedde i april 2010 och kvarhållandet av vår egendom, presidentens plan, är sådant som bidrar till att den fullständiga sanningen om katastrofen inte kan fastställas. Det tvingar oss att fundera över Rysslands avsikter vad gäller oss och de ryska deltagarnas roll vid tillfället, sade Cichocki. Med ”de ryska deltagarna” syftar ministern på de ryska trafikledarna, som av den polska utredningen misstänks ha gett besättningen på olycksplanet felaktiga uppgifter om hur högt över marken planet låg.

Cichocki försäkrar också att regeringen med samma beslutsamhet som tidigare kommer att fortsätta sitt arbete med att klarlägga katastrofens orsaker och omständigheter.

Den återupptagna haveriutredningen har gjort experiment med en modell av planet för att visa att det kunnat explodera, och offrens kvarlevor har grävts för upprepade provtagningar. Flera internationella rättslaboratorier har fått undersöka proverna, dock utan att hitta några spår som tyder på någon explosion. (Gazeta Prawna, onet.pl, Polskie Radio och wB 15 dec 17)