Duda godkänner domstolsreformen

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Jag har nu bestämt mig för att underteckna de två nya lagarna om Högsta domstolen och om Nationella Domstolsrådet (KRS). Det tillkännagav president Andrzej Duda på en presskonferens på onsdagseftermiddagen. Det är presidentförslag som tillkom sedan jag i somras inlade mitt veto mot de två lagar som antagits av parlamentet.

Jag hör med avsky hur högljudda röster talar om detta hemska system som ska politisera domstolarna, men se hur det fungerar i andra länder. I USA är det presidenten som utser ordföranden i Högsta domstolen. Jag tror att de lagar som nu införs är extremt demokratiska, underströk presidenten. De lösningar vi inför i Polen är enligt min uppfattning mycket bra och jag tror att alla människor kommer att återfå sin tro på domstolarna och rättvisan.

De två domstolslagar som nu alltså kommer att införas innebär att politiker bestämmer om tillsättning och avsättning av ledamöter i de högsta domstolsorganen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att rättssystemet är korrupt och befolkat med postkommunister som ska förtidspensioneras och ersättas av andra som handplockas av justitieminister Zbigniew Ziobro och president Duda. Högsta domstolen kommer också att kunna granska domstolsutslag som vunnit laga kraft under de senaste 20 åren.

Enligt den nya lagen bör ledamöterna i Högsta domstolen inte få sitta längre än till 65 års ålder om inte presidenten förlänger deras mandattid.

En disciplinkammare ska också bildas inom Högsta domstolen med ledamöter som väljs av senaten (där PiS har majoritet)

Enligt de förordningar som Duda har påpekat på onsdagen kommer högsta domstolen att kunna göra ”extraordinära recensioner” av slutliga domar av lägre domstolar, inklusive de som utfärdats under de senaste 20 åren.

Oppositionen anser att de nya lagarna – liksom den nya lagen om Konstitutionsdomstolen som trädde i kraft för ett år sedan – strider mot grundlagen.

Det är domstolsreformerna som är anledningen till att EU-kommissionen tidigare på dagen aktiverat artikel 7 i Lissabonfördraget, som i slutändan kan innebära att Polen förlorar sin rösträtt i Europeiska rådet. Så lär emellertid inte bli fallet eftersom det kräver total enighet bland medlemsländerna och Ungern i god tid har aviserat sitt veto mot ett sådant förslag. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 20 dec 17)