Wyszyński ett steg närmare salighetsförklaring

Kardinal Stefan Wyszyński. Foto: wikipedia.

I dessa dagar av konflikter med EU och risken för villkorade bidrag finns det ändå positiva nyheter. En av dem är att Polen är på väg att få ytterligare ett helgon. Det är kardinal Stefan Wyszyński som kommit ett steg närmare sin salighetsförklaring. I dagarna har påve Franciskus har godkänt hans ”heroiska dygd” och kardinalen har därmed titeln Guds vördnadsvärde tjänare.

Närmast ska nu ett mirakel godkännas, ett som man ska kunna tillgodoräkna kardinalen. Miraklet i det här fallet än en ung flicka som oväntat tillfrisknat efter sköldkörtelcancer och det kan ha berott på kardinalens förböner.

Kardinal Stefan Wyszyński var en viktig person under både andra världskriget och kommunisttiden. Han föddes 1901, blev präst, biskop och sedermera metropolitisk ärkebiskop av Gniezno och Warszawa, och därmed Polens primas – katolska kyrkans högsta befattningshavare i landet.

Han var känd för sitt motstånd mot både nazismen och kommunismen. Kommunistregimen motarbetade kyrkan, som för polackerna traditionellt har varit den institution där polsk kultur och polska traditioner underhållits och utvecklats under tider av ofrihet. Det var dels 1795–1918 då Polen var delat, dels under andra världskriget och den därpå följande kommunisttiden.

När kommunistregimen 1953 ökade trycket på kyrkan möttes de av skarp kritik från landets biskopar. Regimen svarade med att fängsla flera präster, bland dem den besvärlige kardinalen som sedan hölls i husarrest i flera år, 1953–56.

Wyszyński var naturligtvis kollega med kardinal Karol Wojtyła, som 1978 valdes till påve. Liksom Johannes Paulus II vädjade han om lugn och besinning i samband med protesterna mot regimen när fackföreningen Solidaritet bildades 1980.

Kort efteråt drabbades Wyszyński av cancer och dog våren 1981. Han var mycket omtyckt, och 1989 satte Johannes Paulus II igång den process som ska leda till att Stefan Wyszyński helgonförklaras.

Den polskfödde påven förklarades själv för helgon 2014, nio år efter sin död 2005. (Polskie Radio och wB 20 dec 17)