Ingen lösning på läkarkonflikten

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Arno Mikkor, wikipedia.

Polska läkare demonstrerar, som wB tidigare informerat om, sedan länge för att få högre lön, bättre arbetsförhållanden, kortade väntetider och vettigare arbetsscheman – kort sagt betydligt mer pengar till vården. Enligt WHOs rekommendationer bör vårdutgifterna inte understiga 6 % av bnp, och i Polen ligger de strax under 5 %.

Läkarna vill att anslagen till vården ska höjas till 6,8 % av bnp. De vill också ha höjd lön – från 3 000 till 9 200 złoty före skatt, eftersom de väntas arbeta 80–100 timmar i veckan.

I höstas pågick en månadslång hungerstrejk som hånades mycket av enskilda parlamentariker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). De förhandlade med dåvarande premiärministern Beata Szydło men lyckades inte nå någon överenskommelse. De avbröt strejken men 5 000 läkare sade upp de undantagsavtal som tillät dem att arbeta mer än 48 timmar i veckan.

Läkarfacket har fått till ett möte med hälsominister Konstanty Radziwiłł vilket inte ledde till några överenskommelser.

Radziwiłł kom oförberedd och hade ingenting att erbjuda, säger Jarosław Biliński, vice ordförande i läkarförbundet OZZL.

Jag hade med mig ett förslag som skulle tillgodose både läkares och patienters önskemål, inklusive ökad hälso- och sjukvårdskostnad till 6 % av bnp år 2025, säger Radziwiłł. Men läkarna ville bara diskutera pengar.

Men läkarprotesten innebär inget hot mot vården, försäkrar hälsoministern. (Polskie Radio 6 jan 18)

————————————————————–
gunilla.lindberg@gmail.com

http://bulletinen.org/
uppdateras nästan dagligen.