Tusk: PiS vill ”befria” Polen från EU

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: EPP 2017.

De styrande i Polen är milt uttryckt inga EU-entusiaster. Regeringen har medvetet gått emot EU, och det är en sorglig dag för alla i Polen som satt sina förhoppningar till Polens närvaro och styrka i EU. Jag tillhör själv den gruppen, säger Europeiska rådets ordförande Donald Tusk till veckotidningen Tygodnik Powszechny sedan EU-kommissionen inlett ett Artikel 7-förfarande mot Polen.

Jag vill inte överdriva de dramatiska konsekvenserna av detta, det finns en hel del tid att åtgärda felaktigheterna vad gäller domstolssystemet, men de politiska kostnaderna för Polen är knappast försumbara, säger Tusk.

EU har ju uttryckt oro för en rad förändringar i Polen sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten hösten 2015 – det gäller rättssäkerheten, pressfriheten, miljöfrågor, flyktingkrisen o.s.v. och den oron har inte tagits väl upp i Warszawa. I december förra året inledde EU-kommissionen ett Artikel 7-förfarande med anledning av de kontroversiella domstolsreformerna som innebär att domstolsväsendets oberoende upphävs.

Tusk menar att PiS och dess ordförande Jarosław Kaczyński avsiktligt bryter mot de demokratiska värderingarna för att EU ska framstå som negativt inställt till Polen.

Det är chockerande för Europa, och inte bara för polacker som är positiva till EU, att Polen medvetet bryter mot EUs grundvärderingar, säger Tusk. Jag tror att de styrande inte är det minsta entusiastiska över medlemskapet. PiS är ett djupt auktoritärt parti och skulle troligen försöka lämna EU om det inte vore för strukturfonderna. Om Polen en dag tillhör nettobidragsgivarna kan jag lätt föreställa mig att PiS ställer polackerna inför frågan om landet ska fortsätta vara med i EU.

Jag hyser inget tvivel om att ett av PiS mål är att ”befria” Polen från EU-bördan, säger Tusk. I Bryssel har man fortfarande stora förhoppningar om att Polen ska stanna kvar i EU, men personligen har jag inga illusioner. PiS-regeringen försämrar avsiktligt Polens ställning i EU, konflikterna har som gemensamt mål att ta strid med EU som inskränker regeringspartiets allmakt. Kaczyński accepterar inget intrång i sin allsmäktighet, hans politiska filosofi är att de styrande står över lagen. Likheten med Ryssland är stor i det här fallet. (Tygodnik Powszechny, politico.eu och wB jan 18)