Känd präst: Ni sprider gift i vårt samhälle

Prästen Ludwik Wiśniewski. Foto: Adam Walanus.

Inför våra ögon dör kristendomen i Polen. Och det är inte ett resultat av dekadent propaganda, frimurarnas förehavanden eller internationella konspirationer. Det är vi själva som undergräver kristendomen, vi själavårdare och kyrkans mest ivriga medlemmar, med våra egna händer. Det skriver Ludwik Wiśniewski, välkänd f.d. Solidaritetspräst, i den katolska tidskriften Tygodnik Powszechny.

Fader Wiśniewski hänvisar till Katolska kyrkans statistiska institut som uppger att bara 36,7 % av polackerna uppger att de är aktiva katoliker – den lägsta noteringen i historisk tid.

Men det är inte statistiken som väckt störst uppmärksamhet i Polen. Det är fientligheten och hatet som han menar är mest kännetecknande för dagens polska katoliker. Och detta skyller han inte bara på prästerna utan även politikerna. Enligt Wiśniewski är det främst fyra anledningar till att folk vänder sig bort från kyrkan. Den första är attityden gentemot flyktingmottagningen. Trots att åtminstone en del biskopar talar samma språk som påve Franciskus och förespråkar ”humanitära korridorer”, så är det politiker som kallar sig katoliker som underblåser hatet.

Polackerna ser sig som den mest religiösa nationen i Europa, politikerna talar gärna om ”kristna värderingar” och kämpar för att den formuleringen ska införas i EUs grundlag, samtidigt som vi i inför hela världen vänder ryggen åt människor som behöver hjälp. Om 80 % av polackerna är emot flyktingmottagningen då är vi degenererade som nation, säger fader Wiśniewski. För ingenting kan ersätta det mänskliga samvetet, inte ens kyrkan.

Han kritiserar också det han kallar ”radiogiftet”, det vill säga den regeringen närstående prästen Tadeusz Rydzyks Radio Maryja och dess avknoppningar Telewizja Trwam och tidningen Nasz Dziennik.

Mitt i bönen, i värdefulla konferenser och bra texter finner man personangrepp. Och det är inte kristendom, menar fader Wiśniewski. Att se fiender och konspirationer överallt är sådant som kännetecknar sekter.

Wiśniewski skriver också om den månatliga föreställning som officiellt syftar till att påminna om Smolenskolyckan då 96 personer inklusive presidentparet omkom.

Jag anklagar Jarosław Kaczyński, som organiserar och deltar i detta, för att förstöra den verkliga kristendomen och den polska katolska kyrkan, skriver han.

Sist men inte minst tar han upp den växande nationalismen, antisemitismen och främlingsfientligheten som frodas med en del prästers goda minne. Fader Wiśniewski menar att den enda institution som fortfarande är en auktoritet är katolska kyrkan och bönfaller därför biskoparna att träda fram på den offentliga scenen.

Den tid har kommit då ni behövs inte bara i kyrkan utan i hela Polen, skriver han.

Fader Ludwik Wiśniewski var verksam i den antikommunistiska oppositionen i Polen. Han har redan tidigare gjort sig känd för många viktiga och ibland kontroversiella texter om tillståndet i den polska katolska kyrkan.

Hans tankeväckande artikel som har den dramatiska och associationsrika rubriken ”Oskarżam” (Jag anklagar!) har väckt stor uppmärksamhet i landet. För den handlar ju om hur den katolska kyrkans läror tillämpas i Polen. Wiśniewskis diagnos är förödande – ett avsteg från det ”gästfria, katolska Polen” är ett avsteg från den kristna läran. Det demoraliserar det polska samhället och kommer att få konsekvenser för framtiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson