Parlamentariker anklagas för att ha tagit emot mutor

Inte mindre än tre polska parlamentariker misstänks för korruption, och utredningarna har i samtliga fall pågått i mellan 5 och tio år.

Det mest omdiskuterade fallet just nu gäller Stanisław Kogut från regeringspartiet Lag och Rättvisa (). Han anklagas för att ha tagit emot en miljon złoty (runt 2,6 miljoner svenska kronor) för att ha utnyttjat sitt inflytande i en fastighetsaffär i Kraków.

Formellt skulle pengarna ha gått till en stiftelse för funktionshindrade i Kraków, men åklagaren tror att pengarna gick direkt ner i styrelseordföranden Koguts egen ficka.

Kogut nekar och har begärt att få sin parlamentariska immunitet upphävd, så att misstankarna kan utredas och han kan bli frikänd.

Även åklagaren har begärt att han fråntas sin immunitet, men parlamentet har avslagit kravet – och det trots att PiS-ledaren Jarosław Kaczyński uppmanat partimedlemmarna att rösta enligt åklagarens önskan.

De två andra tillhör båda det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). Den ene, Stanisław Gawłowski, misstänks för att ha tagit emot 200 000 złoty (drygt en halv miljon kronor) när han var vice miljöminister och hade inflytande över ett tiotal land- och vattenprojekt i Szczecin-regionen med ett sammanlagt värde av flera hundra miljoner złoty. Den andre, också han från Medborgarplattformen, är Maciej Grubski som dels misstänks för att under 2012 ha lämnat ut uppgifter om en mångmiljonupphandling till försvaret till en affärsvän, och för det ha fått 90 000 złoty (230 000 kronor). Han tros också i flera år ha lämnat felaktiga uppgifter i den ekonomiska deklaration som parlamentarikerna varje år lämnar in till parlamentskansliet. Deklarationen är till för transparensens skull, och den har blivit en och annan försumlig parlamentarikers fall under decenniernas gång.

Även Grubski vill själv avveckla sin parlamentariska immunitet så att rättvisan ska få ha sin gång. Han har flera gånger under årens lopp känt sig jagad av Antikorruptionsbyrån (CBA) och anser att CBAs utredning är felaktig och illa genomförd. (Polskie Radio och wB 26 jan 18)