Lag om polska dödsläger väcker protester

Huvudentrén till Auschwitz. Foto: Kent Larsson

Att offentligt kritisera Polen för brott som begicks av Nazi-Tyskland eller för krigsbrott eller andra brott mot mänskligheten är nu straffbart enligt den lagändring  som antogs av parlamentet på fredagen. Att bryta mot förbudet kan ge böter eller upp till tre års fängelse.

Det gäller till exempel dem som använder uttryck som polska koncentrationsläger, polska dödsläger, eller dem som förnekar att ukrainska nationalister under åren 1925 och 1950 begick brott mot polacker, som till exempel Volhynienmassakern under andra världskriget.

Det är inte ovanligt att man framför allt utomlands av slarv eller okunnighet använder uttryck som polska dödsläger, vilket är mycket upprörande för polackerna, som inte vill förväxlas med de nazistiska bödlar som byggde och drev lägren.

Volhynienmassakern var en etnisk rensning som företogs av den nationalistiska Ukrainska Upprorsarmén (UPA) under åren 1943–44. Man ville tömma gränsområdet mellan Polen och Ukraina på polacker och ha en rent ukrainsk befolkning. Över 100 000 polacker mördades, och händelserna är en tung belastning på relationerna mellan de två länderna.

Ukrainska historiker anser att morden var en del av kriget mellan UPA-förbanden och den polska underjordiska Hemmaarmén och uppskattar antalet offer till runt 20 000. Dessutom ses UPA-ledaren Stepan Bandera som en symbol för Ukrainas frihetskamp mot Ryssland. Polen har förklarat Volhynien-massakern för folkmord, och Ukraina talar om folkmord som polackerna bedrivit mot ukrainare 1919–1951.

Lagen gäller alla som bryter mot förbudet, inte bara polacker, och det oavsett i vilket land brottet begås. Undantag görs för artister och intellektuella. IPN (Nationella Minnesinstitutet) blir den myndighet som ska se till att lagen efterlevs.

Men beslutet var inte enhälligt. Av sejmens 460 ledamöter avstod 150 från att rösta, 279 röstade för lagförslaget, 5 röstade emot. Lagen går nu vidare till senaten och ska därefter godkännas av president Andrzej Duda.

Men utomlands har det kommit reaktioner, bland annat från Israel som har reagerat kraftigt på lagen. Man anser att Polen försöker friskriva sig från sådant som hänt i Polen – det fanns många polacker som hjälpte judar att gömma sig undan nazisterna, men det fanns också många som angav judar.

Vi har ingen tolerans mot dem som försöker förvanska sanningen och skriva om historien, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Även Michał Schudrich, chefsrabbin i Polen, anser att lagen är olyckligt formulerad.

Nyligen sade premiärminister Mateusz Morawiecki att det fattades ett träd till den polska nationen vid Yad Vashem – många polacker hjälpte judar undan nazisterna under andra världskriget. Av dem som fått utmärkelsen Rättfärdig bland nationer är flest polacker, och därför borde även Polen som land få ett träd, menade Morawiecki. (Polskie Radio, Haaretz och wB 27 jan 18)