Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser.

webb-Bulletinen inleder idag en serie artiklar om den polska nationalismen, Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser av Dorota Tubielewicz Mattsson.

Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser.

Del 1: Från Adelsrepubliken till den populistiska nationalismen.

Polska nationalister och medlemmar ur Allpolsk ungdom. På banderollen syns mieczyk Chrobrego – de polska kungarnas kröningssvärd inlindat i de polska färgerna – en symbol för den polska nationalismen.
Foto: Pawel Grabowski, wikipedia.

Vad är den polska nationalismen? Var kommer den ifrån? Och är det den som bär skulden till den nuförtiden så tydliga främlingsfientligheten, antisemitismen och fascismen?

Nationalismen har genom historien uppträtt i många skepnader och det går inte att – som man ofta gör – hänföra den till enbart politiska högerideologier. Nationalsocialismen, nationalkatolicismen, nationalbolsjevismen är bara några av dem.

Den tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationens gränser. Den egna nationens intressen är överlägsna individens intressen. Nationalismen innebär också att man organiserar samhället och dess liv utifrån språkgemenskapen, det geografiska området, kulturen, religionen och historien. Historiens och traditionens gemenskap definierar de gemensamma intressena. Denna gemenskap ska följaktligen garantera nationens harmoniska utveckling och relationerna med andra nationer bör därmed definieras av ömsesidig respekt. För att försvara de nationella intressena ska folket mobiliseras politiskt, kulturellt och samhälleligt. Många av nationalismens teoretiker menar att ju mindre inslag av religionen och traditionen desto mer extrem blir nationalismen. Ju större upplevelsen av att det nationella intresset är hotat desto aggressivare blir nationalismen.

Läs vidare >>