Polen får ut rapport från andra världskriget

Witold Pilecki under skådeprocessen 1948.
Foto: wikipedia.

Den polska exilregeringens rapport om förhållandena under andra världskriget hemligstämplades, men FNs krigsbrottskommission lyfte hemligstämpeln förra året.

Rapporten kommer inom kort att lämnas över till Witold Pilecki-centret i Polen, säger biträdande kulturminister Magdalena Gawin.

Rapporten, som utgörs av de uppgifter som den polska motståndsrörelsen samlat in och smugglat till exilregeringen i London, visar att de allierade mycket väl kände till koncentrationslägren i Polen.

De kände till utrotningen av Europas judar och av polacker, och de gjorde ingenting. De bombade inte en enda av de tåg som transporterade människor till gaskamrarna, säger Gawin.

Innan vi får ut rapporten är det en del FN-formaliteter, säger Wojciech Kozłowski från Witold Pilecki-centret, men vi hoppas att vi ska kunna visa dem offentligt i slutet av året.

Att informationen om rapporten kommer just nu hänger samman med de försämrade relationerna mellan Polen och Israel sedan det blivit förbjudet att offentligt säga att Polen som nation deltagit i Förintelsen under kriget. Avsikten med lagen är i första hand att få utländska medier att inte använda uttrycket polska dödsläger när man avser de utrotningsläger som nazisterna upprättade under ockupationen av Polen 1939–45. Israel har uppfattat det som att Polen vill frånsäga sig ansvaret för pogromer och för polacker som angav judar till nazisterna under kriget.

Witold Pilecki-centret forskar i Polens historia under två totalitära regimer och samlar liksom statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet) in vittnesmål om nazistiska och sovjetiska brott.

Centret är uppkallat efter överste Witold Pilecki, som var ett offer för både nazismen och kommunismen. Han kallas Auschwitz-volontären eftersom han år 1940 lät sig gripas av tyskarna för att komma till Auschwitz och få förstahandskunskap om villkoren där. Han lyckades skicka ut meddelanden från dödslägret och kunde visa att tyskarna förberedde en utrotning av Europas judar. 1943 flydde han och tog sig till Warszawa där han året därpå deltog i upproret. Efter kriget lämnade han Polen men skickades tillbaka av polsk intelligentsia i exil tillbaka för att spionera på kommunistregimen. Han blev emellertid upptäckt och avrättades. Hans grav har aldrig hittats. (Polskie Radio och wB 15 feb 18)