Skrämselaktion mot Solidaritetslegendar

Solidarietslegendaren Władysław Frasyniuk fick medalj av dåvarande presidenten Lech Kaczynski.
Foto: wikipedia.

En repressiv makt diskuterar man inte med, den bekämpar man. Det säger Władysław Frasyniuk, Solidaritetslegendaren, som klockan 6 på onsdagsmorgonen greps av polisen i sitt hem.

Han ifördes handfängsel, förhördes av åklagare och släpptes igen tio minuter senare.

Fem personer kom hem till oss, en av dem som hade täckt sitt ansikte hade kameran med sig, så jag utgår från att vi får se det på nyheterna i statliga TVP ikväll, sa Magdalena Frasyniuk, som inte fick inte veta vart hennes man skulle föras.

Förhöret gällde den blockad av Smolensk-manifestationen som Frasyniuk deltog i juni förra året. Han anklagades för våld mot de två poliser som bar bort honom och har hittills vägrat att inställa sig till förhör med hänvisning till sin rätt till civil olydnad.

Jag tänker inte tala med en repressiv stat. Dessa förhör har karaktären av politiska repressalier, och polisen och åklagarmyndigheten verkar på uppdrag av den repressiva makten, sade han då.

Jag har hanterat situationen precis som jag brukade göra under kommunisttiden: jag vägrade att erkänna min skuld, jag vägrade att lämna någon information och jag vägrade att skriva under några dokument. Precis som för 35 år sedan, konstaterar Frasyniuk.

PiS-politiker hävdar att alla är lika inför lagen, att man inte gör undantag för någon och att det var i hög grad befogat att sätta handfängsel på Frasyniuk. Oppositionen anser att detta är en återgång till kommunisttidens metoder i syfte att statuera ett exempel och skrämma polackerna. Alla som vågar kritisera makthavarna ska räkna med konsekvenser.

Men juridikprofessor Jerzy Zajadło säger att man i Frasyniuks fall kan tillämpa den så kallade Radbruch-regeln. Radbruch-regeln gällde ursprungligen Nazi-Tyskland och handlade om att ”något som till synes är klätt i lagens skrud i själva verket ej förtjänar att kallas lag”.

Den tyske filosofi- och juridikprofessorn Gustav Radbruch menade att det ibland kan uppstå en sådan konflikt inom lagens gränser att man bör lämna lagen åt sidan och gå efter rättfärdighetens anda. Med andra ord är den civila olydnaden i allra högsta grad acceptabel ur juridisk synvinkel.

Den konservativa tidningen Rzeczpospolita anser emellertid att Radbruch-regeln skulle tillämpas under specifika historiska och politiska omständigheter och den skapades i ett givet historiskt sammanhang. I en artikel sägs att Frasyniuk är en ”politisk manipulatör” som gör allt för att bevisa att han är martyr.

Men under 1900-talets senare decennier, när man skulle göra upp med regimerna i det forna Östeuropa, Sydafrika och vissa sydamerikanska stater, dammade man av Radbruch-regeln. Man insåg att den lagliga laglösheten också kan förekomma i stater som gärna vill kalla sig demokratiska.

Man kan alltså hävda att Radbruch-regeln för länge sedan upphört att gälla enbart Nazi-Tyskland, menar professor Zajadło, som menar att många av de nuvarande makthavarnas förehavanden på ett farligt sätt närmar sig gränsen till oändlig laglig laglöshet. Det gäller såväl den faktiska som den lagstiftande verksamheten. Flera fall av brott mot författningen är så långt gångna att en tillämpning av Radbruch-regeln är i allra högsta grad befogad, säger Zajadło.

Dorota Tubielewicz Mattsson