– Skolan tar hand om flyktingbarnen

Utbildningsminister Anna Zalewska.
Foto: P Tracz, KPRM.

Utbildningsdepartementet är redo att ta emot inte bara flyktingbarn utan också polska tvåspråkiga barn. Det säger utbildningsminister Anna Zalewska som svar på inrikesdepartementets förslag på att inrätta skolor för flyktingbarnen i de särskilda center där migranter som söker asyl bor.

Eftersom det kommer allt fler asylsökande minderåriga kan det finnas en risk för negativa attityder mot dem och därför krävs lösningar som underlättar för dem och förbättrar undervisningsmetoden. Det är bättre att lärarna kommer till flyktingboendena så att asylsökande barn och ungdomar kan gå i skolan där de bor, än att de går i vanliga skolor tillsammans med polska barn som de gör nu, motiverar inrikesdepartementet sitt förslag.

Förslaget kommer efter rapporter om skolproblem på olika håll i landet. Borgmästaren i en ort söder om Warszawa anser att det finns risk för att  eleverna från närbelägna flyktingboenden i små skolor blir fler än de polska barnen. Han hävdar att den kulturella och religiösa mångfalden bidrar till konflikter mellan eleverna och att det går ut över skolresultaten.

De utländska eleverna stör ordningen, föräldrarna till de polska eleverna är kritiska och det finns risk att de börjar flytta sina barn till andra skolor, säger borgmästaren.

Men utbildningsministern påpekar att skolorna har resurser att ta hand om undervisningen av flyktingar med kurser i extra polska och annan utbildning som behövs för att komma in i det polska samhället. (Polskie Radio, natemat.pl och Gazeta Prawna 26 feb 18)