Årets kvot av smog redan förbrukad i Warszawa

Warszawa drabbas ofta av smog, särskilt när det är kallt.
Foto: G. Lindberg.

Årets gräns för hur många smogdagar Warszawa bör ha är redan uppnådd. Enligt organisationen Smog Alarm, som bevakar luftkvalitén i landet bör den polska huvudstaden inte ha mer än 35 dagar om året då luftföroreningarna överstiger ett fastställt värde.

De dagarna är nu slut och från och med idag bör Warszawa sluta andas, tillkännager Smog Alarm.

I stället för att subventionera biltrafiken med underjordiska garage borde vi avsätta medel för att subventionera centralvärmeanläggningar så att fattiga människor kan byta ut sina kaminer och spisar.

Förra året beslöt kommunfullmäktige att avsätta 200 miljoner złoty till ett centralgarage i centrum, konstaterar Smog Alarm. Det kommer att uppmuntra fler att ta bilen och därmed ökar luftföroreningarna. För 200 miljoner skulle man kunna ansluta många hus till centralvärme så att hushållen inte längre behöver elda med kol eller trä.  Enligt beräkningar från kommunen skulle 20 % av husen i Warszawa kunna anslutas och därmed skulle utsläppen minska, skriver Smog Alarm. (Rzeczpospolita 28 feb 18)