EU: Lika lön för lika arbete

EU-parlamentet har på torsdagen också gjort en preliminär överenskommelse om lika lön för lika arbete i samma land – dvs. det s.k. utstationeringsdirektivet.

Sverige har drivit frågan i många år med motiveringen att social dumpning inte ska förekomma inom EU. Polen och övriga länder i Central- och Östeuropa har kämpat emot eftersom det sänker konkurrensen för arbetskraften från det egna landet.

Många polacker arbetar utomlands i t.ex. byggbranschen och får idag en lön som är bra med polska mått mätt, men som är lägre än vad byggarbetarna i landet får. Om lagen nu kräver att alla som arbetar på en byggarbetsplats ska ha lika mycket betalt kan det betyda att det blir mindre efterfrågan på polska byggnadsarbetare.

Däremot kommer avtalet inte att gälla transportsektorn, som lyder under mobilitetspaketet som parlamentet fortfarande arbetar med. (Europaportalen 1 mars 18)