Krav på höjda löner för regeringen

Lönen ökar i Polen – kanske också på departementen.
Foto: wikipedia.

Nyligen uppmärksammades att Beata Szydło, tidigare premiärminister i Polen, förra året betalade ut bonusar till sina ministrar och regeringstjänstemän motsvarande en minst extra månadslön. Det väckte särskilt uppseende eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) under alla år talat om andra polska politikers benägenhet att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Högskoleminister Jarosław Gowin har påpekat att det är ett bekymmer när statens främsta ämbetsmän trots sitt stora ansvar tjänade mindre än många andra polacker, nämligen de i affärsvärlden. De låga lönerna gör det svårt att hitta kompetent arbetskraft till departementen – de får bättre betalt på annat håll.

Szydło försökte för något år sedan höja regeringens löner men PiS-ledaren Jarosław Kaczyński sade nej, och höjningarna gick inte igenom.

Nu är inte polska ministrar överbetalda enligt svenska mått – och uppenbarligen inte heller enligt polska: Szydło hade på sin tid runt 15 000 złoty (35 000 svenska kronor), övriga ministrar 13 000 och statssekreterarna 10 000. Presidentens lön ligger runt 20 000 złoty.

Allt fler röster pläderar nu för att lönerna i departementen ska höjas, och Mateusz Morawiecki har begärt att få fram en analys av regeringens lönestruktur, vilket tolkas som att en lönerevision finns i sikte.

Men kanske har man än en gång inte tagit med Kaczyński i beräkningen. Han sägs vara mycket upprörd över den debatt om lönerna i departementen som nu pågår, och inte minst för bonusarna. Han anser inte att lönerna ska ligga för högt över genomsnittspolackens lön som idag uppgår till 4 500 złoty.

Under de senaste dagarna har det också talats mycket om de kreditkort som förre försvarsministern Antoni Macierewicz delat ut på sitt departement där det har shoppats för 15 miljoner złoty.

Många menar att PiS idag knappast kan hävda att man företräder vanliga människor, vilket varit en viktig del i den bild som regeringspartiet ger av sig själv  (natemat.pl, fakt.pl, radiozet.pl och wB mars 18)