OECD: Polen behöver en strategi om EU-bidragen minskar

Den ekonomiska tillväxten i Polen är fortsatt stark, inkomsterna ökar med höjda bidrag till familjerna och låg arbetslöshet. Men bnp väntas sjunka, från 4,6 % under 2017 till 4,2 % i år och 3,7 % nästa år.

Polen behöver ha en strategi för att motverka den eventuella minskningen av bidrag från EU under nästa budgetperiod, skriver OECD i sin senaste rapport om den polska ekonomin.

OECD uppmanar politikerna att bygga vidare på landets ekonomiska och sociala reformer genom att ta itu med kvarstående stora utmaningar.

För att ligga kvar på samma levnadsstandard som idag behöver Polen stärka möjligheterna till innovation och investera i kompetens och infrastruktur, skriver OECD. Man bör följa Strategi för ansvarsfull utveckling, den ekonomiska långtidsplan som premiärminister Mateusz Morawiecki utarbetade under sin tid som utvecklingsminister.

Antalet lediga jobb är rekordhögt och arbetslösheten är den lägsta på tjugo år. Nästa år beräknas en vara nere i låga 3,2 %. Att det fortfarande kommer många ukrainska gästarbetare håller lönerna nere – den senaste siffran är från 2016, då ukrainarna utgjorde runt 5 % av arbetskraften.

Snittlönen i Polen låg i februari enligt GUS (Statistiska centralbyrån) på 4 599 złoty i månaden (knappt 12 000 svenska kronor).

OECD rekommenderar också att Polen reformerar skattesystemet och stimulerar vetenskap och forskning. (Polskie Radio, TVP och wB 19 mars 18)