Det anrika Żywiec-bryggeriets öden

Etiketten med ett dansande Krakówpar gjorde succé i USA.

Det berömda bryggeriet Arcyksiążęcy Browar w Żywcu grundades 1856 och ingick i ärkehertig Albrecht Friedrich Habsburgs egendomar i Żywiec. Det producerade inte mindre än fem olika öltyper och var berömt för sin kvalitet. Vid nazisternas ockupation av Polen 1939 konfiskerades bryggeriet, gavs namnet Saybuscher Beskidenbrauerei (Saybusch = tyska namnet på Żywiec) och försåg sedan Gestapo och de nazi-tyska officersmässarna med Saybuscher Quell och Beskiden-Gold.

Żywiec gamla etikett från 1856 med Habsburg-kronan.

Vid krigsslutet konfiskerades bryggeriet åter, nu av den polska kommunistregimen i enlighet med 1944 års jordreform. Utrustningen var delvis förstörd av de retirerande nazisterna, men med tiden kom en kvalitetsmässigt låg produktion igång. Omkring 1956 lyckades en polsk-amerikan introducera ölet Żywiec Jasne Pełne på den amerikanska marknaden, bl.a. genom att låta designa en ny etikett med ett dansande Krakówpar. Ölets internationella renommé steg och idag produceras flera olika sorter med världsklass vid ett högteknologiskt bryggeri i Żywiec. Under efterkrigstiden har ägaren ändrat namn ett tiotal gånger och heter idag Żywiec S.A. med Heineken-koncernen som majoritetsägare.

När bryggeriet konfiskerades ägdes det av grundarens sonson Karl Albrecht Habsburg och hans svenskfödda maka Alice. Deras arvingar inledde i början av 1990-talet en process, i vilken de krävde kompensation av polska staten för konfiskeringen av bryggeriet samt att Habsburg-Lothringens krona och årtalet 1856 skulle tas bort från etiketten. Åtalet väcktes av den ende av arvingarna som hade polskt medborgarskap, Alices son i första äktenskapet Kasimir som gått i kloster och kallade sig fader Joachim efter sitt skyddshelgon. Efter många år av processande ända upp i Högsta Domstolen ingick arvingarna 2005 en förlikning som gav dem en ekonomisk kompensation (symbolisk enligt sonen Carl Stefan Habsburg). Etiketten från 1856 med Habsburg-kronan och årtalet 1856 fick finnas kvar.

Har Żywiec blivit Heineken frågar sig ölentusiasterna. Nej, bryggeriet licenstillverkar visserligen Heineken, men utöver sitt egentliga Żywiec-sortiment.

Terho Paulsson