Nationalistisk pilgrimsresa

Marian Waligóra.
Voto: Bioro Prasowa Jasnej Gory.

Polska nationalister planerar en pilgrimsfärd till det religiösa kultstället Jasna Góra där den Svarta Madonnan på 1600-talet lyckades hålla tillbaka svenskarnas anfall. Enligt fader Marian Waligóra, abbot vid klostret i Jasna Góra, handlar det om en rent religiös och gudfruktig händelse vars huvudpunkt utgörs av den högtidliga mässan vid Madonnans, Polens drottnings, avbild. Abbotens uttalande är ett svar på de protester som förekommit inför nationalisternas pilgrimsfärd.

Waligóra hävdar att ingen kan förbjuda de troende att be på platsen, det skulle ju vara ”mot den katolska kyrkans läror”. Det enda man kan göra är att kräva respekt för denna heliga plats samt ett lämpligt beteende.

Nationalisternas pilgrimsfärd går av stapeln den 14 april.

Vi nationalister, liksom generationer av nationalister före oss, färdas som varje år till Jasna Góra för att hylla den heliga Madonnan. Vi ber ödmjukt om stöd i vår fortsatta kamp för det stora Polen, skriver arrangörerna.

Bland dem som protesterade mot nationalisternas pilgrimsfärd var vetenskapsmän, organisationer, kulturpersonligheter och aktivister. Protesterna motiveras med att narrativet om den polska överhögheten, där polacker är ”en ren, vit och katolsk nation” allt oftare förekommer i det politiska livet. Detta narrativ är ytterst fientligt mot den etniska och religiösa mångfalden och därmed står i bjärt kontrast till värderingar sprungna ut ur den västerländska civilisationens värderingar och traditioner och dess kristna rötter, menar de.

Man påpekar också att främlingsfientliga och rasistiska slagord sedan flera år blivit allt vanligare i klostret i Jasna Góra och understryker att bland det bland pilgrimsfärdens deltagare finns personer som uttalat sig på ett ytterst vulgärt och våldsbejakande sätt då de uppmanar till att permanent eliminera ”Polens fiender” – genom döden.

Dorota Tubielewicz Mattsson