Polen och EU närmar sig varandra i domstolsfrågan

Frans Timmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Premiärminister Mateusz Morawiecki och utrikesminister Jacek Czaputowicz går EU-kommissionens förväntningar tillmötes i samtalen om de polska domstolsreformerna. Det säger EUs kommissionär för lagstiftningsfrågor Frans Timmermans efter måndagens möte i Warszawa.

EU-kommissionen har reagerat mot de nya lagar som förändrar det polska domstolsväsendets oberoende – inte minst när det gäller Konstitutionsdomstolen som ska se till att alla lagar är förenliga med grundlagen. Kommissionen anser att den nya lagstiftning som reglerar polska domstolars sammansättning och sätt att arbeta försämrar rättssäkerheten i landet. Striden om Konstitutionsdomstolens självständighet har pågått sedan årsskiftet 2015/16 och de förändringar som drabbade domstolen har gått som en röd tråd i relationerna med EU sedan dess. Regeringen Szydło företog ibland kosmetiska förändringar i lagförslagen men framhöll tydligt att det var för att EU skulle bli mer tillfreds – alla lagar följde grundlagen och eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är demokratiskt vald föreligger inga hinder att uppfylla vallöftena.

Inför hotet om att EU verkligen ska aktivera artikel 7 i Lissabonfördraget som skulle kunna medföra att Polen förlorar sin rösträtt i ministerrådet har PiS-ledaren Jarosław Kaczyński till slut fallit till föga och accepterat vissa justeringar. Justitieministern ska inte längre kunna avskeda domstolschefer utan att rådgöra med Nationella Domstolsrådet. Manliga och kvinnliga domare ska ha samma pensionsålder, 65 år – PiS har återinfört olika pensionsålder för män och kvinnor. Regeringen har förklarat sig redo att publicera tre utslag som den tidigare Konstitutionsdomstolen avkunnade 2016, och regeringen tidigare ansett felaktiga.

Utöver frågan om rättssäkerheten i Polen är regeringen också i konflikt med EU om pressfriheten, föreningsfriheten, miljöfrågan och flyktingfrågan. (wnp.pl och wB 9 april 18)