Löftesfest på Lag och Rättvisas konvent

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Vallöftena avlöste varandra på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) valkonvent när den ena ministern efter den andra greppade mikrofonen.

Men först ut var ordföranden Jarosław Kaczyński. Han talade om bonusarna, som nu ska betalas tillbaka – inte till Caritas som tidigare sagts utan till något som gör livet roligare för fattiga skolbarn.

Det är svårt att vara felfri efter som synden är en inneboende egenskap hos människan, sade PiS-ledaren. Men vi arbetar inte för oss själva, ingen ger sig in i politiken för pengarnas skull, och det ligger redan ett utkast till en lag om lönesänkningar för parlamentarikerna i sejmen.

Förra premiärministern Beata Szydło talade om en långsiktig strategi som ska uppmuntra de polska kvinnorna att föda fler barn. Polen har haft en negativ befolkningsutveckling och PiS-regeringen har satsat stort på att öka antalet barn i landet. Flerbarnsbidraget 500+ var ett led i den strategin, och i programmet Mamma+ utlovas en extra bonus till kvinnor som snabbt bestämmer sig för ett barn nummer två. I programmet ingår också en minimipension för kvinnor som fött minst fyra barn samt gratis medicin för gravida kvinnor. Extra bidrag till föräldrar som föder fram svårt skadade barn som inte kommer att överleva har redan beslutats om.

Premiärminister Mateusz Morawiecki lovade 300 złoty (runt 800 svenska kronor) om året till alla skolbarn och påminde om programmet Tillgänglighet+ som ska öka framkomligheten för äldre och funktionshindrade. Utöver det lovade han att sänka bolagsskatten och inrätta särskilda fonder för underhåll av lokala och regionala vägar.

Även högskoleminister Jarosław Gowin, ordförande i det lilla koalitionspartiet Samförstånd (Porozumienie), tog till orda. Han vill införa Familjebestämmande – att föräldrar med små barn ska kunna rösta även för barnen. Gowin inser att det strider mot grundlagen men anser det går att ordna när man ändå genomför den planerade förändringen av grundlagen. (natemat.pl och wB 24 april 18)