Gniezno – Polens ”första huvudstad”

I Gniezno står kyrkan i centrum – här döptes Mieszko I och här finns enligt traditionen kvarlevorna efter Polens apostel, St Wojciech. Foto: Sverker Norén

Den slaviska befolkningen väster om Odra sträckte sig i äldsta tid fram till Elbe. De talrika slaviska stammarna assimilerades under 500-1000 talet av germaner allteftersom de kristnades, medan slaverna på östsidan av Odra ännu inte övergått till kristendomen. Fursten Mieszko I i polanernas land (som senare kom att kallas Wielkopolska, Storpolen) gifte sig 966 med den böhmiska prinsessan Dubrava och antog kristendomen.*) Böhmen var ännu inte en del av det Tysk-romerska riket (blev det 1004), så man antar att Mieszko på det sättet blev kristen inte via det Tysk-romerska riket utan med Prags och påvens direkta förmedling – och kanske på hustruns inrådan.

 Läs vidare >>