Upproret i Poznań 1956

Idag är det kanske inte så många som minns upproret i Poznań 1956, då arbetarna protesterade mot usla levnadsförhållanden och kommunistregimen pressad av Moskva skickade ut sina soldater att skjuta på den egna befolkningen.
Våren 1981 – och ett halvt år före krigstillståndet – reste det lokala Solidarność ett minnesmärke över upproret.
Terho Paulsson berättar om revolten för drygt 60 år sedan.

Arbetarna i Poznań demonstrerade för bröd och bättre levnadsomständigheter.

År 1953 dog Stalin. Försiktiga krav på liberalisering började höras. I DDR bröt i juni ut ett arbetaruppror som krossades av sovjetiska stridsvagnar. I februari 1956 tog Nikita Chrusjtjov i ett tal avstånd från personkulten av Stalin.

Läs vidare >>