Allt färre fattiga i Polen efter EU-inträdet

När EUs statistikbyrå Eurostat mäter antalet fattiga i medlemsländerna tar man hänsyn till nio utgifter som anses vara grunden för en läglig levnadsstandard. Dit hör t.ex. att kunna betala sina räkningar i tid, värma upp sin bostad, äta kött/fisk regelbundet, ta en veckas semester hemifrån, tv, bil, telefon, tvättmaskin och telefon. De som klarar av färre än fyra av de nio punkterna klassificeras som fattiga.

Flest fattiga har Bulgarien (30 %) och Grekland (21 %).

Polen ligger på artonde plats (6,7 %) – en siffra som har sjunkit stadigt från 34 % vid EU-inträdet 2004.

I andra ändan av skalan ligger Sverige (0,8 %) och Luxembourg (1,6 %). Bäst i Öst- och Centraleuropa är Tjeckien med cirka 3,7 %. (Eurostat 23 april 18)