Besök till parlamentet stoppas

Tillträdet till parlamentsbyggnaden i Warszawa har stoppats.
Foto: wikipedia.

Tillträdet till parlamentet ska tillfälligt begränsas, och besökskort ska inte längre utfärdas. Det meddelade talmannen Marek Kuchciński på onsdagsmorgonen.

Det handlar om de endagarskort som demonstrerande föräldrar till funktionsnedsatta ungdomar använt för att komma in i parlamentet och protestera mot de låga ersättningarna. Föräldrarna kan alltså inte längre komma in i parlamentsbyggnaden och de demonstranter som står utanför bevakas av vakter, rapporterar polska medier.

På tisdagen tecknade regeringen ett avtal med representanter för föräldrarna om höjda handikappersättningar – från 865 złoty (2300 svenska kronor) till 1029 złoty (2750 kr), men föräldrarna kräver ytterligare 500 złoty (1300 kr)i månaden för vuxna funktionshindrade som inte kan klara sig på egen hand.

Men demonstranternas protestkommitté hävdar att de personer som regeringen tecknat avtal med inte har valts av föräldrarna. Därför fortsätter de sin veckolånga demonstration både inne i sejmen och utanför.

Begränsningen av tillträdet till sejmen är en olycksbådande åtgärd – senast talmannen vidtog en liknande åtgärd gällde det medierna och det blev inledningen till en svår kris. Om medborgarna inte kan komma in i parlamentet kan de inte heller ta del av parlamentarikernas debatter och det är en allvarlig inskränkning av de demokratiska rättigheterna.

Men i bästa fall kan spänningarna emellertid avta. Socialminister Elżbieta Rafalska inledde på förmiddagen raskt ett möte med föräldrarna, uppger TVN. Kommer man överens hävs rimligen besöksförbudet.

Till regeringens program Tillgänglighet+ har regeringen avsatt 23 miljarder złoty som ska underlätta tillgången till allmänna utrymmen för funktionsnedsatta och äldre.

Genomsnittslönen i Polen uppgick i december 2017 till 4493 złoty. (Natemat.pl TVN, TVP, Gazeta Prawna 25 april 18)