De kämpade för folkkonsten i Cepelia

Cepeliabutik i centrala Warszawa 2010.
Foto: G. Lindberg

Cepelia är företaget som utvecklade den polska folkkonsten och gjorde den tillgänglig för vanliga människor. Drivande bakom det statliga företagets framgång var Zofia Szydłowska, som blev ordförande i styrelsen när bolaget bildades 1949 trots att hon inte tillhörde kommunistpartiet.

Men hon var inte ensam, flera andra viktiga profiler finns, och de två viktigaste var Wanda Telakowska och Janina Orynżyna.

Henrik Oxelcrantz berättar vidare om dem som skapade Cepelia.

Läs vidare >>