Han grundade den fruktade tjekan

Feliks Dzierżyński och Josef Stalin 1924.
Foto: wikipedia.

Feliks Dzierżyński föddes 1877 på familjegodset Dzierżynowo i guvernementet Vilna i dåvarande Tsarryssland. Familjen tillhörde den polska lågadeln och fadern hade studerat i S:t Petersburg. Själv gick i skola samtidigt med nationalhjälten Józef Piłsudski, som fann honom asketisk och ikon-lik.

Dzierżyński blev till följd av sina politiska aktiviteter relegerad från gymnasiet i Vilnius men fortsatte sina aktiviteter i det polsk-litauiska socialdemokratiska partiet och deporterades därför till Sibirien inte mindre än tre gånger. En av gångerna lyckades han fly till Berlin där han knöt kontakt med socialisten Rosa Luxemburg. Hennes porträtt kom senare alltid att pryda hans tjänsterum som chef för hemliga polisen i Ryssland, som efter 1917 hade blivit Sovjetunionen.

Redan 1905 hade Dzierżyński anslutit sig till de förrevolutionära aktiviteterna i S:t Petersburg. Han uppmärksammades av Lenin som en god organisatör och blev av denne ansedd som en revolutionens hjälte. Först 1917 blev han kommunist och gjorde nu en snabb karriär i det unga Sovjetunionen som Lenins handgångne man och organisatör av den första säkerhetspolisen i Sovjetunionen – tjekan.

Dzierżyńskis främsta uppdrag blev att på Lenins order bekämpa kontrarevolutionära element vilket resulterade i ett skräckvälde med massavrättningar utan rättegång.

Han dog 1926 och Stalin prisade honom som en sann proletär hjälte. Många statyer över honom har rests runt om i Sovjetunionen, den främsta står framför Ljubjankafängelset i Moskva där Dzierżyński hade haft sitt högkvarter. I Warszawa fanns under kommunisttiden en staty på Plac Dzierżyńskiego som avlägsnades efter kommunismens fall 1989. I det forna Östberlin fanns ett elitregemente uppkallat efter Dzierżyński vars främsta uppgift var att om det skull komma till krigshandlingar i första hand slå till mot Västberlin.

Hans Göran Tommila