Marskalken återupprättade Polen efter första världskriget

Józef Piłsudski, oljemålning av Jacek Malczewski.

Józef Piłsudski blev den som 1918 återupprättade Polen som suverän stat efter 123 års ockupation. Han föddes år 1867 på familjens gods i Zułowo i Litauen; på mark som annekterats av Tsarryssland vid Polens tredje delning år 1795. Piłsudski tillbringade sin skoltid på det ryska gymnasiet i Vilnius, samtida med honom var Feliks Dzierżyński, som senare grundade den sovjetiska underrättelsetjänsten tjekan.

Efter gymnasiet läste Piłsudski medicin på universitetet i Charkov i Ukraina men blev relegerad på grund av sina politiska aktiviteter. Samma sak hände vid universitetet i Dorpat (Tartu) i Estland. Som aktivist och ledare för det polska socialdemokratiska partiet kom han i konflikt med de tsarryska myndigheterna och blev deporterad till trakten av Irkutsk i Sibirien. Oaktat han var ledare för ett socialistiskt parti stod hans håg till ett återupprättat Polen i nationalistisk anda, något som kom till uttryck när han senare i en metafor gav uttryck för att han med sin politiska aktivitet tagit spårvagnen fram till sitt mål och att det nu var dags att sluta med att i socialistisk anda kalla varandra ”Kamrat” och istället övergå till ”Herr”.

Flera år före första världskrigets utbrott hade Piłsudski med tillstånd av myndigheterna i den av Österrike annekterade delen av Polen upprättat militära enheter som kunde göra raider in i den tsarryska delen. Vid ett tillfälle kom man genom ett tågrån över en större summa pengar till den fortsatta kampen mot det tsarryska väldet i Polen. Under en del av det första världskriget kämpade Piłsudskis styrkor på centralmakternas sida mot Tsarryssland. När han bröt med centralmakterna blev han internerad i Magdeburg av tyskarna för att sedan lagom till krigsslutet kunna återkomma till Warszawa, ställa sig i spetsen för det återupprättade Polen och bli dess president. Under kriget mot Sovjetunionen år 1919-1920 räddade Piłsudski i det slag som kallas Undret vid Wisła landet från att bli sovjetiserat. En ung attaché vid franska ambassaden i Warszawa vid namn Charles de Gaulle tog stort intryck av Piłsudskis militära strategier. De Gaulle står ju för övrigt staty i Warszawa. Mindre känd är Piłsudskis liberala inställning till Polens judar och hans frånfälle 1935 blev en svår förlust för dem. Vid ingången till Łazienkiparken i Warszawa står en staty av Józef Piłsudski, och gator och boulevarder som efter 1989 uppkallats efter honom återfinner man över hela landet. Väl känd är den under hela mellankrigstiden varande konflikten mellan Litauen och Polen genom Piłsudskis annektering av den polsk/litauiska staden Vilnius med området runtomkring där det bodde en stor polsk minoritet. Efter andra världskriget återförde Sovjetunionen Vilnius till Litauen varvid Polen ju förutom förlusten av staden även slutligen kom att förlora sina stora områden Kresy öster om den så kallade Curzonlinjen med de legendariska polska städerna Grodno, numera Hrodna i Vitryssland och den 600-åriga polska kulturstaden Lwów numera Lviv i Ukraina.

Piłsudskis hjärta begravdes i Vilnius medan hans kropp ligger i Wawelkatedralen i Kraków.

Hans Göran Tommila