Nationalskalden oroade Tsarryssland

Nationalpoeten Adam Mickiewicz. Målning av Vladyslav Ciesielski (beskuren).

Adam Mickiewicz föddes 1798 i byn Zaosie nära Nowogrodek i guvernementet Grodno (Hrodna i nuvarande Vitryssland). Vid 17 års ålder kom han till Vilnius där han studerade vid universitet och undervisade sedan i latinsk litteratur 1820-1823 i Kaunas i Litauen, nio mil väster om Vilnius. Man kan därför säga att den polsk-litauiska staden Vilnius blev utgångspunkten för hans vuxna liv som kom att bestå av tre olika karriärer: 1) Lärarens, 2) Diktarens och 3) Den patriotiska aktivistens.

Hans första diktsamling gavs ut 1818 i just Vilnius och hette Vinter i staden (Zima Miejska). Fyra år senare kom hans första samling Poezje som blev ett genombrottsverk för den polska romantiken. Det politiska engagemanget tog sig uttryck i ett engagemang för humanistiska ideal och Polens frihet i underjordiska studentklubbar i Vilnius, vilket 1824 renderade honom en inre förvisning i Tsarryssland. Sålunda kom han under en tid att vistas i Odessa och efter ett besök på Krim 1825 gav han ut Krimsonetter (Sonety krymskie). Verseposet Konrad Wallenrod tillkom i Moskva. Andra verk att nämna är Grażyna och Pan Tadeusz (Herr Tadeusz), nationaleposet som skildrar livet i Polen-Litauen under Napoleontiden.

Under sina resor träffade Mickiewicz både Pusjkin och Goethe. Han undervisade i Lausanne i Paris.

Ett av hans mest berömda verk är Dziady (Förfäderna, som handlar om att tillkalla förfädernas vålnader i patriotiskt syfte). När Polen våren 1968 skakades av oroligheter var den utlösande gnistan att kommunistregimen stoppade en uppsättning av just Dziady på Nationalteatern i Warszawa.

När Mickiewicz nåddes av budskapet om upproret år 1830 begav han sig till Polen men kom bara till Poznań (Posen) i den preussiska delen. Under revolutionsåret 1848 ville han sätta upp en polsk legion i Italien för att strida mot Österrike. Vid Krimkrigets utbrott hoppades han kunna återupprätta ett fritt Polen och kom till Konstantinopel men insjuknade där och avled 1855 i kolera. Mickiewicz begravdes i Montmorency norr om Paris men år 1890 återfördes hans kvarlevor till Kraków i den österrikiska delen av Polen och finns nu i konungakryptan i Wawelkatedralen som han aldrig besökte medan han var i livet.

Många polska städer har en staty av Adam Mickiewicz som på Rynek Głowny i Kraków. Även i Lwów, numera i Ukraina, har hans minne vårdats genom en staty mitt i centrum nära det legendariska Hotel George. Litteraturen om Mickiewicz är mycket omfattande. Ett Mickiewiczsamfund bildades år 1887 i Lwów som gett ut samlingsverket Pamiętnik towarzystwa literackiego im. Adama Mickiewicza.

Hans Göran Tommila