Överste Emilia stred mot tsaren

Emilia Plater.
Bild: wikipedia (beskuren).

Den som studerar kartor över polska städer finner att de, vid sidan av gator uppkallade till minne av slaget vid Monte Cassino, USA:s president Theodore Roosevelt, slagen vid Stalingrad och Grunwald, oftast också har en gata uppkallad efter Emilia Plater. Denna idag föga omtalade gestalt i Polens historia föddes i Vilnius/Wilno 1806 och avled 1831, endast 25 år gammal. Hon växte upp i en gammal polsk-litauisk adelsfamilj och hennes litauiska namn var Emilija Pliaterytė. Hon blev patriotriskt uppfostrad och fick utbildning i såväl ridning, fäktning som teckning. Hon behärskade tyska och var väl bekant med både Goethe och Schiller. Hon inspirerades av Adam Mickiewicz och beundrade särskilt hans diktverk Grażyna.

Emilia Plater kan på goda grunder betecknas som en Polens Jeanne d’Arc. Under novemberupproret mot Tsarryssland 1830-1831 ställde hon sig i spetsen för en militär enhet och kämpade mot de ryska trupperna för Polens sak. Striderna utgick från början från hennes egna trakter kring Daugavapils i nuvarande Lettland, men tidigare en del av Polen, och fortsatte med nya slag vid såväl Kaunas nio mil väster om Vilnius som vid Siaukiau i nuvarande Litauen. Olika bedömningar finns bland historikerna om denna styrkas existens och storlek, vissa anser att den kan ha uppgått till 280 infanterister och 60 kavallerister. En del historiker har tvivlat på att hon tog så stor del i striderna som återberättats.

Hon skapade en egen uniform som hon lovade att inte gå ur förrän Polen var befriat. Emilia Plater ledde sin styrka med kaptens grad i fullt revolutionärt patos. Kaptens grad var då den högsta grad som kunde uppnås av en kvinna. Styrkan kan kanske närmast liknas vid en jägarkår. Hennes tid på jorden blev emellertid kort, hon drabbades av sjukdom och dog redan 1831.

Emilia Plater är begravd i en liten by i Litauen vid namn Justianowo invid Lazdijai nära den polska gränsen. Till följd av hennes propolska och antiryska engagemang i novemberupproret lät de ryska myndigheterna efter hennes död konfiskera all hennes egendom.

Emilia Plater har status som nationalhjälte i hela det historiska polsk-litauiska området, i såväl Vitryssland, Litauen som Polen. Under mellankrigstidens republik hedrades hon med sin bild på en sedel med valören 20 złoty.

Polens nationalskald Adam Mickiewicz har i sin exil i Paris 1832 tagit hennes gärning som tema i ett verk ”En överstes död” (Śmierć Pułkownika). Även författaren Georg Büchner har behandlat hennes insatser och öde litterärt. I senare tider har Emilia Plater kommit att framstå som en feministisk förebild. Under Warszawaupproret hade hon en militär enhet uppkallad efter sig.

Hans Göran Tommila