Regeringen och de funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.Sedan tolv dagar protesterar föräldrar till funktionshindrade barn i det polska parlamentet. Man har försökt kasta ut dem men misslyckades med det. Man har försökt lura dem genom att ingå en ”överenskommelse” med ”personer som vi inte känner”, säger Iwona Hartwig i protestkommittén.

De protesterande föräldrarna kräver dels ett rehabiliteringstillägg för vuxna handikappade på 500 złoty (ca 1350 svenska kronor) samt att handikappensionen som idag uppgår till 865 złoty (ca 2300 kr) ska vara lika hög som den ordinarie sjukpensionen, idag 1029 złoty (ca 2750 kr); dels att handikappensionen successivt ska ligga på samma nivå som existensminimum.

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki har varit och talat med demonstranterna men utan synbart resultat. Duda lovade för en vecka sedan att uppfylla deras krav men backar nu. Morawiecki hävdade i sin tur att regeringen uppfyllt alla kraven, vilket de protesterande omedelbart dementerade.

I fredags ingrep socialminister Elżbieta Rafalska och föreslog 500 złoty, inte i form av rehabiliteringsbidrag utan som ett in natura-bidrag (blöjor, tillgång till läkare utan kö etc.). Regeringen går också med på att höja handikappensionen just så som demonstranterna kräver.

Det budet accepterar föräldrarna inte.

En total brist på försoningsattityd från de protesterande damernas sida, säger president Duda missnöjt.

Föräldrarna ska nu också vädja om hjälp från Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som hittills legat lågt.

Vad vi behöver är kontanter, inte förtur till läkare eller blöjor; alla har inte behov av blöjor, säger Hartwig. Det är som om jag sa till Kaczyński att han skulle få fem kilo kattfoder istället för lön.

Men regeringen menar att man med in natura-bidrag undviker oegentligheter som annars skulle drabba de funktionshindrade. Vilka oegentligheter det handlar om förklaras inte.

Oppositionen har utlovat ett misstroendevotum mot socialminister Rafalska och biträdande premiärminister Szydło i förhoppningen om att det ska tvinga regeringen att ta de protesterandes krav på allvar.

Lag och Rättvisa tycks ha fått ytterligare ett stort problem. Föräldrarna till handikappade barn och ungdomar är desperata och låter sig inte duperas. De har ingenting att förlora och därmed kan inte skrämmas till tystnad som man försöker göra med oliktänkande domare, läkare eller politiker. Och makthavarna visar återigen sin förljugenhet och bristande trovärdighet – å ena sidan vill man tvinga kvinnor att föda grovt handikappade barn och erbjuder polskt medborgarskap åt ett litet dödssjukt brittiskt barn vars läkare ville avsluta de livsuppehållande åtgärderna; å andra sidan vägrar man hjälpa de svagaste i Polen, de som redan finns och måste tas om hand. Samtidigt som premiärminister Morawiecki talar vitt och brett om det enorma överskottet i statens finanser.

Dorota Tubielewicz Mattsson