Ministern och de funktionshindrade

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Det blev en upprörd ordväxling när socialminister Elżbieta Rafalska på fredagen oväntat gjorde ett besök hos de funktionshindrade och deras föräldrar som sedan 24 dagar tillbaka ockuperar parlamentet. Hon informerade om att parlamentet nu beslutat att höja socialbidraget till funktionshindrade från 865 złoty i månaden till 1029 złoty (från 2250 till 2700 svenska kronor). Utöver det står staten för fria blöjor och vård av olika slag.

Vi väntar bara på presidentens underskrift, sade Rafalska.

Demonstranterna tänker emellertid fortsätta sin protest tills alla deras krav är uppfyllda – de vill ha 500 złoty i kontanter och fri vård. Alla behöver inte blöjor, säger de.

Närvarande var även minister Krzysztof Michałkiewicz, ansvarig för handikappfrågor. Han hävdade att han aldrig hade fått kännedom om demonstranternas krav.

Du är en lögnare och duger inte för det här jobbet, vi sparkar dig från jobbet, svarade de upprörda föräldrarna.

Även Rafalska kritiserades – demonstranterna uppmanade henne att ta kontakt med Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), eftersom det ändå är han som fattar besluten.

Tyst, kvinnor! svarade ministern.

En av de funktionshindrade förklarade på ett hjärtskärande sätt hur hans vardag ser ut och hur förödmjukande det är att leva på några hundra złoty i månaden.

Jag vill försöka leva på egen hand för egna pengar. När jag betalat hyran och köpt bröd så räckte pengarna inte till något mer. Jag vill bara att du ska förstå problemet, det är därför jag är här, sa han gråtande.

Rafalska stod tyst.

En parlamentariker har sagt att regeringen kommer att göra allt för att bli av med demonstranterna innan den 25 maj då Nato ska ha toppmöte i det polska parlamentet, viket oroar demonstranterna.

Jag är inte bekant med sådana planer, sade Rafalska men dementerade inte ryktena och sa inte att det inte fanns anledning till oro.

Vi vädjar till regeringen om att inte försöka skrämma oss, sade Iwona Hartich i protestkommittén.

De protesterandes hängivenhet och uthållighet är beundransvärd. Likaså deras förmåga att inte låta sig duperas, skrämmas eller köpas. Makthavarnas arrogans och maktfullkomlighet är lika slående. Men det som är ytterligare slående är deras fullständiga handfallenhet inför människors desperation och äkta misär. De funktionshindrades protest i parlamentet visar tydligt – precis som kvinnoprotesterna – att människor har styrkan och makten att påverka de styrande, att de styrande räds folket och backar under det enorma trycket. Såvida de inte tar till våldslösningar. Om regeringspartiet väljer det sistnämnda blir det definitivt slut på dess styre.

Dorota Tubielewicz Mattsson