Ny frist för Polen fram till 26 juni

Frans Timmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Vissa framsteg har gjorts under de senaste veckorna, men inte tillräckligt för att man ska kunna säga att hotet mot rättssäkerheten i Polen har undanröjts. Det sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans på måndagen i samband med EU-ministrarnas möte i Bryssel. Nästa gång EU-ministrarna möts är den 26 juni, och då måste Polen ha löst problemen. Det som nu behövs är konkreta och robusta lösningar. Dialog är inte ett mål i sig. Beroende på hur regeringen i Warszawa agerar kan vi antingen avblåsa Artikel 7-förfarandet eller trappa upp åtgärderna och lägga fram Polens och Kommissionens inställning inför Rådet i juni.

Huvudfrågan är fortfarande hur mycket politisk kontroll man kan ha över rättsväsendet och fortfarande hävda att det är självständigt, säger Timmermans. Vi är ense om att dialogen inte kan fortsätta i det oändliga, och vi måste ganska snart komma till en slutsats. En nyckelfråga är de nya lagar som via parlamentet ger regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kontroll över vilka domare som ska utses till de högsta domstolarna och rätten att tvinga ledamöterna att gå i pension. Likaså den särskilda överklagarkammare som inrättats i Högsta domstolen och som ska ta upp gamla fall från de senaste tjugo åren.

Regeringen anser sig ha gjort stora eftergifter för att gå EU till mötes, säger Polens EU-minister Konrad Szymański och utrikesminister Jacek Czaputowicz menar att EU bör vänta med sina bedömningar tills reformerna har genomförts eftersom det då är lättare att förstå poängen med dem.

Det kommer att bli mycket svårt för Polen att göra ytterligare eftergifter, säger Czaputowicz. Det som premiärminister Mateusz Morawiecki och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kom överens om har mer eller mindre genomförts. Vi hoppas nu att kommissionen drar tillbaka Artikel 7-förfarandet, som vi anser är obefogat.

Parlamentet tar inom kort beslut om begränsning av möjligheten att ta upp gamla fall och att presidenten i stället för justitieministern ska utse yngre domare, åtgärder som regeringen anser bör räcka.

Konflikten mellan Polen och EU om rättsstatsprincipen har pågått ända sedan vintern 2015/16. I en liknande process mot Ungern 2012 enades man om en kompromiss. Flera av de stora länderna vill nu se tydliga framsteg, och i den kommande budgeten föreslår Kommissionen att anslag ur EUs fonder ska påverkas av hur medlemsstaterna efterlever rättsstatsprincipen.  (EUobserver och wB 15 maj 18)