Mindre bidrag från EU under nästa budgetperiod

Utvecklingsminister Jerzy Kwieciński.
Foto: KPMR.

Bidragen till Polen från EUs sammanhållningsfonder kan under enligt EU-kommissionens förslag komma att minska med 10 % och bidragen från jordbruksfonderna med 15 %. Det säger utvecklingsminister Jerzy Kwieciński till polska medier.

Budgeten för 2021–2027 ligger på samma nivå i förhållande till bnp, som tidigare, men vi räknar med nedskärningar på de två områden som är viktigast för Polen – sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken, säger Kwieciński. Och de nedskärningarna blir lite högre än vi tidigare räknat med.

EU-minister Konrad Szymański menar att budgeten lämnar mycket i övrigt att önska, och förutsätter att det kommer att ta lång tid innan det finns ett slutdokument att anta.

Enligt budgetförslaget ska det finnas en mekanism som minskar bidragen till medlemsländer som inte lever upp till rättsstatsprincipen, en av EUs grundläggande värderingar som alla åtagit sig att följa vid EU-inträdet. Mekanismen är en direkt följd av den frustration som utlösts i EU-kommissionen efter två och ett halvt års fruktlösa diskussioner med Warszawa sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) började genomföra sin domstolsreform som ger landets domstolar en politisk överrock.

Även Ungern, som är ett betydligt mindre land, har genomfört en del förändringar i avsikt att lämna demokratin och dess liberala värderingar. Ungern kommer också att prövas mot den nya mekanismen. (Warsaw Voice och wB 22 maj 18)