Funktionshindrade erbjuder kompromiss

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB. 

De funktionshindrade och deras föräldrar som sedan den 18 april sittstrejkar i parlamentet har nu överlämnat ett kompromissförslag till socialminister Elżbieta Rafalska.

Vi förstår att årets budget redan är fastslagen, säger Iwona Hartig i protestkommittén, men vi accepterar beslut om att 500 złoty garanteras i nästa års budget.

Striden står om ett kontantbidrag på 500 złoty (motsvarande 1300 svenska kronor) som de funktionsnedsatta kräver. Regeringen erbjuder ett bidrag i form av blöjor och andra vårdprodukter vilket demonstranterna är missnöjda med. De har olika behov och vill själva kunna välja vad de ska lägga pengarna på.

Strejken har väckt stor uppmärksamhet och många har uttryckt sitt ogillande av regeringens missunnsamhet mot de funktionsnedsatta. I höst hålls kommunalval i Polen och för oppositionen kan handikappbidragen bli ett trumfkort mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som säger sig värna om de fattiga och svaga i samhället.

Nu är det alltså upp till regeringen att reagera. I vågskålen ligger också att om de funktionsnedsatta får ett gynnsamt besked lämnar de parlamentsbyggnaden så att den kan ställas i ordning inför det tre dagars Nato-möte som inleds i lokalerna i morgon. Då vill man inte att en samling vid det här laget ganska medfarna protesterande i rullstol ska vara det första som möter deltagarna. De strejkande har inte vågat lämna byggnaden för att byta kläder eller sköta sin hygien eftersom talmannen tidigt utfärdade förbud mot de endagskort som besökare brukar få. (natemat.pl 24 maj 18)