Ännu ingen lösning på strejken i parlamentet

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Uppdatering:

Uppgifter i polska medier gör nu gällande att talmannen låtit skärma av demonstranterna i parlamentet med en tillfällig vägg och ett heltäckande svart draperi.

Nato bryr sig inte om demonstranterna säger förre utrikesministern Witold Waszczykowski.

Oppositionen har å sin sida undertecknat en Solidaritetspakt med de funktionshindrade där man stöder demonstranternas krav.

––––––––––

Striden mellan de sittstrejkande funktionshindrade i parlamentet och regeringen fortsätter. På torsdagskvällen hävdade regeringens talesperson Joanna Kopcińska att demonstranternas krav har uppfyllts och att regeringen är redo att sitta ner och tala med dem när som helst.

Det beslut som togs av parlamentet garanterar dem obegränsad tillgång till rehabilitering och medicinska produkter, vilket gott och väl motsvarar de 50 złoty som demonstranterna har krävt, sade Kopcińska.

Det kontantbidrag som funktionsnedsatta vill ha nämns inte och det är det protesten gäller.

Demonstranterna vädjar nu till president Andrzej Duda och till Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som har avgörandet i sin hand, att ge de funktionshindrade sitt stöd.

Det finns inga uppgifter om att strejken skulle vara avbruten. Under fredagen kommer flera hundra Natodelegater för en tre dagars session i parlamentet, och det borde rimligen ligga i parlamentets intresse att lösa krisen innan dess. (Redakcja parlamentarny, onet.pl, wPolityce och wB 25 maj 18)