Funktionshindrades sittstrejk i parlamentet är över

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Vi var oroliga för våra barn och blev tvungna att avbryta vår protest på grund av vakternas agerande. Det sade Iwona Hartwich, en av ledarna i de funktionsnedsattas protest i sejmen, när de strejkande på söndagen lämnade parlamentsbyggnaden. Utanför möttes de av sympatisörer med blommor och av journalister.

Vi har misslyckats med att förklara för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess ledare Jarosław Kaczyński att handikappstödet inte räcker – min son Adrian kan inte ens köpa ett par skor som han så väl behöver. Vi ger nu upp efter 40 dagars kamp för ett värdigt liv för våra funktionshindrade barn. Regeringen är inte redo för dialog, bara för monolog, och det är obegripligt att man inte vill hjälpa handikappade med ett kontantstöd på 500 złoty.

Men, påpekade Hartwich, det finns positiva resultat av aktionen.

Vi har satt strålkastarljuset på de funktionsnedsattas svåra situation och regeringen accepterade faktiskt en blygsam höjning av handikappensionen, sade hon.

Det innebär att de funktionshindrade får 1029 złoty i månaden (2650 svenska kronor) i stället för som tidigare 865 złoty (2220 kr). De får också rätt till mer rehabilitering och medicinsk vårdmaterial, vilket enligt socialminister Elżbieta Rafalska är värt 520 złoty för familjerna (drygt 1300 kr). Familjerna tror inte på utfästelserna utan vill i stället ha ett kontantstöd på 500 złoty. Där säger regeringen nej.

Protesten inleddes den 18 april, och inledningsvis försökte talmannen få slut på demonstrationen genom att stoppa de endagskort som utfärdas till besökare i parlamentet. Demonstranterna vågade därför inte åka hem över natten av oro för att inte bli insläppta nästa dag. I stället kom vänner med klädombyte och hygienartiklar för att underlätta tillvaron i pelarsalen. De har också fått banderoller att hänga ut från fönstren, vilket talmannens vakter med våld stoppat.

För att inte störa Natos session, som inleddes på fredagen, monterade vakterna upp staket som hinder för rullstolarna och heltäckande draperier som omöjliggjorde insyn.

På söndagen avslutade demonstranterna sin protest och lämnade byggnaden. Protestkommittén tackade för allt stöd från både allmänheten och från oppositionspolitiker som i sejmen argumenterat för deras sak.

En pinfärsk opinionsundersökning som gjorts av den regeringsvänliga sajten DoRzeczy.pl visar att PiS tappat flera procent av väljarna under aktionen, liksom det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Kukiz’15 och Bondepartiet (PSL) och det numera lilla liberala partiet Moderna (Nowoczesna) har efter sitt uttalade stöd till de funktionsnedsatta känt av ett ökat stöd av väljarna. (Natemat.pl, Do Rzeczy.pl, parlamentarny.pl och wB 28 maj 18)