PiS kommer att slåss för EU-bidragen

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Polen kan komma att få 20 miljarder euro mindre ur EUs sammanhållningsfonder under budgetperioden 2021–27 och det är en sänkning med runt 23 %. I EU-kommissionens budgetförslag finns dessutom en mekanism som relaterar bidragen till hur medlemsländerna lever upp till EUs grundvärderingar, och den beräknas påverka bidragen till Polen och Ungern.

Polska politiker är inte oväntat motståndare till en sådan mekanism.

Åtta eller nio länder har liknande förslag som EU-kommissionen, säger premiärminister Mateusz Morawiecki, men vi håller inte med dem. Det här handlar om Lag och Rättvisas (PiS) konflikt med EU om rättssäkerheten i Polen, men det gäller inte bara oss utan också andra länder.

EUs förslag om fördelning av medel till sammanhållningspolitiken kommer inte att antas, sade EU-minister Konrad Szymański p å måndagen. Vi är många länder som inte stöder dem. Fördelningen av bidrag bör vara rättvis och sänkningen av medel till Polen och andra länder i regionen är oacceptabel.

Budgeten kan inte antas förrän alla länder är överens och våra förhandlare har en insats att göra här, säger president Dudas talesperson Krzysztof Łapiński.

Polen förlitar sig nu på övriga länder i Central- och Östeuropa, men utgången är naturligtvis oviss – Visegradländerna som brukar försöka hålla en enhetlig linje i EU-sammanhang är splittrad här och Slovakiens premiärminister Robert Fico har tydligt sagt ifrån att EU är viktigare för hans land än Polen och Ungern. Även Tjeckien tvekar inför tanken att stöta sig med större delen av EU för Jarosław Kaczyńskis och Viktor Orbáns skull.

Trots nedskärningarna räknar Polen med att få 64,4 miljarder euro (drygt 700 miljarder svenska kronor) under perioden 2021–27. Under den nuvarande perioden har Polen fått bidrag på 84 miljarder euro (915 miljarder kr). Polen är det land som påverkas mest av neddragningarna men fortsätter att vara det land som får mest bidrag ur EU-fonderna.

Premiärminister Mateusz Morawiecki vill också tona ner landets beroende av stödpengar från EU.

Vi vill naturligtvis ha naturligtvis pengarna efter tidigare regeringars enorma försummelser på infrastrukturområdet, så därför kommer vi att slåss för att få medel ur fonderna, säger han. Men det finns en felaktig uppfattning om att vi skulle vara beroende av bidragen och det är vi inte.

Och så är det – de medel som kommer från EUs fonder är bara ett par procent av statsbudgeten, men de är minst hälften av investeringsbudgeten och alltså mycket viktiga för den polska ekonomin. (TVP, Polskie Radio, TVN och wB 29 maj 18)