OK för många polacker att slå sina barn

Illustration till aga i hemmet.
Bild: wikipedia.

Nästan hälften av polackerna, 48 %, accepterar barnaga och män är betydligt mera positiva till att slå sina barn än kvinnor. En dryg tredjedel, 36 %, säger nej och resten har ingen åsikt.

Det visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet SW Research.

Statistiken visar också att bland människor över 50 år, bland lågavlönade och landsbygdsbor tycker de flesta att aga är OK.

Sedan 2010 är kroppsstraff totalt förbjudet i Polen, säger barnombudsmannen Marek Michalak. Och att 48 % av de svarande accepterar aga är en hög siffra, men för tio år sedan tyckte 78 % att det var naturligt att slå sina barn. Det är en ganska snabb attitydförändring – i Sverige tog det 30 år att sänka statistiken till den nivån.

Att slå barn är inget bra sätt att uppfostra sina barn. Och samhället måste fortsätta med att upplysa föräldrarna om det, säger Michalak. Enligt min erfarenhet tycker den yngre föräldragenerationen i allmänhet att aga är helt passé som uppfostringsmetod.

Men förbudet mot kroppsstraff, att tillfoga barnet psykiskt lidande och andra former av förödmjukelse är inte oomstritt, och för ett par månaders sedan kom förslag i parlamentet om att den skulle ändras. Förslaget kom dock aldrig så långt.

EU arbetar också för ett totalt förbud mot barnaga, som fortfarande är självklart i många länder. Sverige var först med förbud mot aga 1979, men utöver Polen finns det också i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Grekland och Ungern. I Frankrike, Belgien och Schweiz är det inte förbjudet att slå barn. (Rzeczpospolita 1 juni 18)