PiS reformer har flerdubblat statsskulden

Regeringen: i mitten socialaminister Elżbieta Rafalska och till höger premiärminister Mateusz Morawiecki, som tidigare var finansminister
Foto: KPMR

Den polska statsskulden har enligt regeringen på två år ökat med 71,6 miljarder złoty – men ökningen är egentligen flera hundratals miljarder złoty, enligt uppgifter på regeringens hemsida. Uppgifterna, som ligger på regeringens hemsida, strider mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tal om finansiell disciplin och budgetöverskott.

Numera begär EU att hela statsskulden ska redovisas i räkenskaperna, och därför har GUS (polska Statistiska centralbyrån) granskat inte bara den officiella statistiken utan också statens dolda åtaganden. Då visade det sig att den offentliga statsskulden ligger på runt 1 miljard złoty (52 % av bnp, bruttonationalprodukten) medan den dolda skulden är nästan fem gånger högre – 4,96 miljarder złoty eller 276 % av bnp.

Regeringen har vilselett medborgarna med uppgifter om att ökningen bara är 10 miljarder złoty, skriver den regeringskritiska nyhetsportalen crowdmedia.pl.

Statens skuld till pensionsfonderna är 4057 miljarder złoty eller 222,5 % av bnp. Kostnaderna för PiS reformer har ökat statsskulden med 1,4 biljoner, vilket är mer än hela den officiella statsskulden. Parlamentets utredningstjänst har räknat ut att om fler än beräknat tar ut sin pension räcker fonderna bara till 2060. Den sänkta pensionsåldern medförde omedelbart att statsskulden växte lavinartat. Myndigheterna har alltid haft med disciplinen i de offentliga finanserna, men detta kommer oundvikligen att leda till att Polen kommer på obestånd. (crowdmedia.pl 31 maj 18)