USA: Det blir inga amerikanska baser i Polen

USAs Nato-ambassadör Kay Bailey Hutchinson.
Foto: US Navy, wikipedia.

På Nato-mötet i Warszawa i slutet av maj uttryckte försvarsminister Mariusz Błaszczak förhoppningen att försvarsalliansen i juli ska fatta beslut om öka närvaron i Polen på grund av Rysslands aggressiva hållning. Kort efteråt offentliggjorde försvarsdepartementet en plan för att förbättra möjligheterna för mer amerikanska trupper i landet genom investeringar i infrastruktur på upp till 2 miljarder dollar. Planen skulle överlämnas till Washington av förre försvarsministern Antoni Macierewicz.

Ur Polens synvinkel skulle en amerikansk militärbas i landet innebära många fördelar – dels ett förbättrat försvar utan alltför mycket arbete. Med amerikanska trupper följer amerikanska vapen som försvarsdepartementet inte själv skulle behöva köpa. En militärbas skulle dessutom vara bra för traktens näringsliv – byggföretag, butiker, hotell osv.

Och, påpekade departementet, president Trump har ju själv sagt att han tänker se till att det hot som finns i regionen försvinner.

Men nu kommer bakslagen i rask takt.

På Nato-mötet var generalsekreteraren Jens Stoltenberg skeptisk till planerna på fler amerikanska trupper i Polen. Häromdagen avrådde också den amerikanske Ben Hodges, tidigare befälhavare för de amerikanska trupperna i Europa, från permanenta amerikanska baser i Polen eller i regionen överhuvudtaget.

Och nu säger USAs Nato-ambassadör Kay Bailey Hutchinson detsamma.

Permanenta Nato-baser i Polen är ingenting som Washington överhuvudtaget överväger, säger hon.

Förslaget får stöd från de baltiska länderna som i likhet med Polen oroar sig efter Rysslands annektering av Krim och krigsutbrottet i östra Ukraina. Tyskland och andra länder i Västeuropa säger nej eftersom relationerna med Ryssland med stor säkerhet kommer att försämras.

Tanken på permanenta amerikanska baser har funnits länge i Polen. Under president George W Bush blev det i princip beslutat att Nato skulle bygga ett missilförsvar i Centraleuropa och en väsentlig del av det skulle placeras i Polen. Avsikten var i första hand att tillintetgöra eventuella missiler från Iran. President Obama däremot ansåg det onödigt och baserna omvandlades till de trupper som nu roterar mellan Polen och Baltikum.

Idag finns cirka 5 000 amerikanska soldater i landet i de trupper som roterar mellan Polen, Estland, Lettland och Litauen. (Polskie Radio och wB 6 juni 18)