Juncker vill fortsätta förhandla med Warszawa

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.
Foto: wikipedia.

EU-kommissionen är splittrad i frågan om hur man ska hantera frågan om rättsstatsprincipen i Polen. Frans Timmermans, den kommissionär som drivit förhandlingarna med Warszawa, har fått motstånd av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och dess generalsekreterare Martin Selmayr. Båda vill fortsätta samtalen med den polska regeringen innan man sätter hårt mot hårt och går vidare med Artikel 7-förfarandet.

Risken är annars att det blir en djupare spricka bland medlemsländerna och det kan bli omöjligt att förmå Polen att göra ändringar i domstolsreformen, skriver Politico.eu.

Ett beslut om att gå vidare med Artikel 7 skulle ha tagits på onsdagen men frågan ströks från dagordningen.

Timmermans anser att man inte kan lätta på trycket mot Polen förrän regeringen upphävt den reform som ställer domstolarna under politisk kontroll och som träder i kraft den 3 juli.

Fortsatt press på den polska regeringen ökar bara det folkliga stödet för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), säger Ryszard Czarnecki som själv representerar PiS i EU-parlamentet.

Omdaningen av det polska domstolsväsendet inleddes kort efter valet hösten 2015 då PiS bildade regering. Först omintetgjorde man Konstitutionsdomstolens oberoende, och förra året kom nya lagar som ställde majoriteten av domstolarna under politisk kontroll, inklusive Högsta domstolen och Nationella domstolsrådet. Enligt den nya lagen kan regeringen snabbt byta ut en stor del av domarna, och justitieministern har rätt att utdela disciplinstraff till ledamöterna.

Förhandlingar med EU har pågått i två år utan nämnvärda resultat – regeringen anser att man följer alla EUs demokratiska regler. Det har dock gått lite bättre sedan den benhårda premiärministern Beata Szydło byttes ut mot den mer verserade bankmannen Mateusz Morawiecki.

I december 2017 utlöste EU-kommissionen artikel 7 i Lissabonfördraget för Polens systematiska hot mot domstolarnas självständighet. Om alla medlemsländer är eniga kan det leda till att Polen mister sin rösträtt i ministerrådet, men Ungern har på ett tidigt stadium lovat att rösta emot.

Den 26 juni ska utrikes- och EU-ministrarna ta ställning till hur man ska fortsätta. (politico.eu 6 juni 18)