Ärkebiskop var agent åt kommunistregimen

Sławoj Leszek Głódź, metropolit i Gdańsk.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

En av katolska kyrkans högsta potentater i Polen, ärkebiskopen och metropoliten Sławoj Leszek Głódź, var i sex år betald informatör åt kommunistregimens militära underrättelsetjänst. Det framgår av dokument från den polska generalstaben, som granskats av två grävande reportrar, Tomasz Krzyżak på tidningen Rzeczpospolita och Andrzej Gajcy på nyhetsportalen onet.pl.

Głódź tjänstgjorde på 1970-talet i Vatikanen och var en av många polska präster som värvades och utbildades för sitt uppdrag av underrättelsetjänsten. Intresset för vad som tilldrog sig i Vatikanen intensifierades när den polske kardinalen Karol Wojtyla 1978 valdes till påve under namnet Johannes Paulus II.

Man ska ha i åtanke att katolska kyrkan under kommunisttiden stödde motståndet mot regimen som på alla sätt försökte begränsa katolska kyrkans inflytande på befolkningen. Med en polack som påve blev det extra intressant att få kännedom om diskussioner och planer i Vatikanen, och enligt rapporter från underrättelseofficeren Franciszek Mazurek lämnade fader Głódź detaljerade och värdefulla uppgifter. Han fick också betalt för det.

Under kommunisttiden pressades många polacker att rapportera om vänner och arbetskamrater, och för den som ville resa utomlands var det ett krav att skriva på och rapportera om t.ex. landsmän man mötte på resan. Många som senare har avslöjats som informatörer har sagt att de skrev på för att de måste men aldrig lämnade över några uppgifter. Det är ett hyfsat accepterat resonemang i det postkommunistiska Polen. Men visar det sig att man både lämnat återkommande detaljerade rapporter och dessutom fått betalt ses det som förräderi på hög nivå. Det är därför anklagelserna om att förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsa under Solidaritetstiden skulle ha informerat säkerhetspolisen är en sådan het potatis. (onet.pl och wB 8 juni 18)